U ponedjeljak navečer prema Banovini krenuo je prvi (u nizu) šleper sa stočnom hranom koju su baranjski seljaci donirali seljacima s Banovine.
– Odaziv je bio ogroman, čak i veći od očekivanja – priča organizator ove humanitarne akcije Petar Pranjić, poljoprivrednik iz Novog Čeminca i član Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore. Naglašava kako su se pozivu odazvali seljaci iz cijele Baranje pa je već popisano nešto više od 50 tona kukuruza, ječma i ostalih poljoprivrednih kultura koje će biti upotrjebljene kao stočna hrana. Pranjić ističe kako se sve radi u koordinaciji s tamošnjim kriznim stožerima i nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede. Naglašava kako dio baranjskih seljaka nudi i slamu, čiji će transport posebno biti organiziran jer se ona mora odvesti izravno do farmi.
– Činimo sve kako bi tamošnji seljaci nastavili s proizvodnjom te kako stoka ne bi završila u klaonicama – objašnjava. Podsjetio je i kako će u koordinaciji s nadležnim institucijama krenuti i obnova staja u potresu stradalom području, u koju će se akciju uključiti i Baranjci. Seljacima s Banovine  pomaže i Belje plus. Na svom su Facebook profilu objavili kako je iz beljske TSH u Ivanić gradu isporučeno 15 tona stočne hrane za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na Banovini.


Stočna hrana je sinoć stigla u Glinu i danas će biti podijeljena poljoprivrednicima koji zbog brige za svoje životinje ne žele napustiti stradale kuće i farme. U Ministarstvu poljoprivrede objavili su kako jsu već prvog dana novog godine savjetnici Uprave za stručnu podršku i HAPIH-a obišli 66 poljoprivrednih gospodarstava i podijelili 13,7 tona hrane za domaće životinje. Zbrinjavanje svih uginulih domaćih životinja s pogođenog područja sustavno se provodi od 30. prosinca, a broj dosad otpremljenih lešina čija su uginuća posljedica potresa je 15 životinja. Prema informacijama, s gospodarstava je odlutalo između ostaloga i 15 tovnih bikova i 10 teladi mlađe dobi. Dva privremena skladišta za stočnu hranu su u funkciji u Petrinji (Petrinja, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja) i Glini (Glina, Jukinačka 106, Komunalac) te se traži lokacija za treće u okolici Siska.I.Getto

Website Apps