Od listopada 2019. godine pa sve do listopada 2021. godine je trajala provedba projekta “Edukacijom i cjeloživotnim učenjem do zapošljavanja marginaliziranih skupina” u organizaciji udruga Spiritus Os koja je bila u partnerstvu s udrugom za psihosocijalne potrebe Amadea iz Đakova, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt  je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu javnog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina u iznosu od 1.052.828,80 kuna

– Naša Osječko-baranjska županija je doista uvelike pogođena s dugotrajnom nezaposlenošću, ali i nemogućnošću bolje integracije marginaliziranih skupina na tržištu rada na samo tržište rada. Kroz naš prijašnji rad smo došli do zaključaka kako navedeni problemi posebice pogađaju žensku populaciju te smo kroz zadnje dvije godine uspjeli osposobiti čak 30 žena koje su dobili prekvalifikaciju za gerontodomačicu ili njegovateljicu. Sam projekt je bio mnogo više od same prekvalifikacije budući da smo kroz njega uspjeli dodatno osnažiti sudionice projekta za nastup na tržištu rada. Naime, naša misao vodilja je bila da ih pokušamo, a u čemu smo po povratnim informacijama definitivno i uspjeli, učiniti apsolutno neovisnima u nastupu na tržištu rada tako da mogu nakon završetka projekta samostalno sudjelovati na njemu te pronaći posao, znati napisati životopis, znati sastaviti molbu za posao, odgovoriti na elektronsku poštu, jasno artikulirati svoje stavove na razgovoru na posao i drugi niz mekih, transverzalnih vještina koji nedostaje većem broju stanovništva naše županije, objasnila je Ružica Bratić, voditeljica projekta.

Ističe kako se zapravo jedini problem koji je nastao tijekom projekta odnosio na problem koji je pogodio cijeli svijet, a to je pandemija korona virusa što je izmijenilo dio projekta, međutim, kako ističu, svako zlo za neko dobro. Naime kroz projekt su osmislili novi pristup edukaciji, koji sada ostaje za stalno korištenje ne samo uključenima u projekt, već i sveukupnoj javnosti što će definitivno donijeti do daljnje održivosti projekta u budućnosti.

–Kako smo bili u nemogućnosti održavati radionice uživo kako je idealno bilo osmišljeno, prebacili smo ih u online format te su sada dostupne svime zamišljenije,  prebacili smo ih u online formu, a kako su pohranjene na našem YouTube kanalu sada su, nakon završetka projekta dostupne za sve, napominje voditeljica Bratić.

Sami rezultati projekta pokazuju kako je dio sudionica već sada pravilno iskoristio nova znanja i mogućnosti još tijekom projekta te su još za vrijeme trajanja projekta pronašli nove poslove na tržištu rada iako su bile nezaposlene dugi niz godina.

Napomenuti želimo kako ovako uspješan projekt zasigurno ne bi imali bez nevjerojatne podrške i sjajne suradnje sa svim partnerima koji su bili uključeni u projekt, gdje posebice želimo istaknuti predanost svih uključenih u rad udruge za psihosocijalne potrebe Amadea iz Đakova te im se i ovim putem želimo zahvaliti na izvanrednoj suradnji za koju se nadamo da će se ponoviti u budućnosti kroz nove projekte,  ističe Bratić te poziva sve da i u budućnosti prate djelovanje udruge Spiritus OS putem društvenih mreža udruge.

Website Apps