NAJVEĆI BARANJSKI DUŽNICI

21. veljače 2015.

Za razliku od siječnja prošle godine, kada se na popisu pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele dugove po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja (…), koji je objavilo Ministarstvo financija – Porezna uprava, našlo 25 baranjskih tvrtki, krajem ovogodišnjeg siječnja na ‘listi srama’ ih je 27.

Riječ je o tvrtkama čiji je dug 31. siječnja ove godine bio veći od 300.000 kuna, a na području Osječko-baranjske županije takvih je trenutačno 141. Ukupan dug baranjskih tvrtki, obuhvaćenih popisom, nešto je veći od 30 milijuna kuna. Premda ni jedna od njih nije u sjajnoj situaciji, najgore stoji osam tvrtki čiji je dug veći od milijun kuna. I nadalje kolo predvodi belomanastirska tvrtka čije su nepodmirene obveze približno 6,3 milijuna kuna. Nešto manje od 4 milijuna kuna državi duži pravna osoba iz Jagodnjaka, a 1,8 milijuna kuna ”kratka” je tvrtka iz Popovca.

Slijede dvije belomanastirske tvrtke s dugom od 1,8, odnosno 1,7 milijuna kuna, a samo nešto manje duži zmajevački d.o.o. Više od milijun kuna državi duže još tvrtke iz Bilja i Petlovca. Vrlo blizu šesteroznamenkastog duga još su tri tvrtke, iz Kozarca, Darde i Belog Manastira.

Ispod 50. mjesta dužnika s područja Osječko-baranjske županije čak ih je sedam iz Darde, tri sa sjedištem u jedinom baranjskom gradu, dvije iz Baranjskog Petrovog Sela i Kneževa te po jedna iz Čeminca, Novog Čeminca, odnosno Luča. Na istoj je listi, ali u skupini fizičkih osoba koje obavljaju neku djelatnost, a državi su dužne više od 100.000 kuna, četrdesetak Baranjaca. I nadalje najviše duguje poduzetnik iz Branjinog Vrha, približno 1,5 milijuna kuna. Njih devetero, pak, duguje više od 500.000 kuna, svatko. Krajem siječnja evidentirane su i 5034 ostale fizičke osobe s područja Osječko-baranjske županije koje su državi dužile više od 15.000 kuna. Najviše duguje (5,8 milijuna kuna) jedna osoba prijavljena u Kopačevu. Više od milijun kuna duže i dva Kneževčanina.

Ivica GETTO
Website Apps