“LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE”

Predstavnici institucija i organizacija koje su vezane uz tržište rada, a udružene su u “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje” održali su sastanak radi zajedničkog traženja mjera i aktivnosti za smanjenje nezaposlenosti u Osječko-baranjskoj županiji. Na sastanku se raspravljalo o rezultatima projekata Osječko-baranjske županije kojima je cilj bio pojačati privlačenje sredstava iz fondova EU-a te smanjenje preklapanja i ponavljanja aktivnosti u okviru projekata. Također, bilo je riječi o stvaranju radnih skupina prema natječajima najavljenima pod IPA IV, kako bi se na vrijeme i koordinirano krenulo u razradu projekata koji bi iz Osječko-baranjske županije bili prijavljeni na te natječaje. Radi se o natječajima pod nazivom “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju grupa u nepovoljnom položaju”, “Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici” i “Jačanje socijalnog dijaloga”. (N.Z.E.)

Glas Slavonije

Website Apps