Do 2020. godine Osječko-baranjska županija trebala bi imati novih 13 i pol tisuća hektara pod sustavom navodnjavanja.

 

 

 

 

Riječ je o investiciji vrijednoj oko 560 milijuna kuna, a koja bi se financirala iz fondova Europske unije, moglo se čuti na današnjem sastanku osječko-baranjskog župana Vladimira Šišljagića i predstavnika Hrvatskih voda, te HEP-a.

Osječko-baranjska županija od 2006. godine provodi vlastiti plan navodnjavanja. Na razini Hrvatske moglo se čuti, imamo najviše projekata za izgradnju sustava navodnjavanja, a trenutačno je u fazi projektiranja njih 14. Njihovom bi realizacijom ovo područje uz dosadašnjih između 3 i 5 hektara, dobilo nove navodnjavane površine što bi uvelike pomoglo proizvođačima ne samo kod suše, već i kad je promjena strukture sjetve u pitanju.

VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ župan osječko-baranjski
Kao što ste čuli u narednom razdoblju treba prije svega završiti ove projekte za što su potrebni novci, dovesti do faze građevinske dozvole, aplicirati na fondove EU da bi u narednom razdoblju do 2020. novih 13.500 hektara ovdje u OBŽ da bi rješili pitanje navodnjavanja odnosno izgradili sustave navodnjavanja.

ŽELJKO KRALJIČAK zamjenik osječko-baranjskog župana
Mi ne smijemo navidnjavanje samo razmatrati kao mjeru zaštite od suša, navodnjavanje i sustavi se moraju koristiti svake godine to znači ići u intenzivno radne proizvodnje koje će morati pokrenuti jedan investicijski ciklus kad je u pitanju izgradnja infrastrukture, od hladnjača, pakirnica i na taj način početi proizvoditi hranu za hrvatsko tržište, a koju danas u velikim količinama uvozimo.

Na državnoj razini u pripremi je 50-ak projekata navodnjavanja. Njima će biti obuhvaćeno gotovo 50 tisuća hektara. Najveći problem osim financiranja, je što do realizacije takvih projekata treba proći puno vremena.

MARINKO GALIOT Hrvatske vode
Ti projekti se ne mogu napraviti ispod 3-4 godine, znači bilo koji projekt da danas krene treba nam 3-4 godine da dođemo do građevinske dozvole da krenemo u realizaciju. Tako da što se tiče dosadašnjih aktivnosti mi smo zadovoljni dokumentacijom, no sa realizacijom nismo zadovoljni.

Na sastanku se govorilo i o Hidrocentrali na Dravi, odnosno «vodnoj stepenici» čija je funkcija važna ne samo za proizvodnju struje već i za navodnjavanje. Projekt je rečeno je, ponovno pokrenut na inicijativu Osječko-baranjske županije i jedan je od prioriteta.

VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ župan osječko-baranjski
Sad smo čuli od najodgovornijih ljudi HEP-a i Hrvatskih voda da ovaj projekt prihvaćaju kao prioritet i dinamika je takva da 2014. ja bi bio zadovoljan i 2015. kada bi počela izgradnja ove velike i strateški značajne investicije ne samo za OBŽ nego i za cijeli istok Hrvatske.

U HEP-u su rekli kako je plan početi s izgradnjom u drugoj polovici 2014. godine, te su zaključili da se radi o važnom i značajnom višenamjenskom projektu.

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VS) Osijek definiran je Prostornim planom Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik broj 1/02) i Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o potrebi razvoja Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Osječko-baranjska županija je ugovorila izradu Plana navodnjavanja za područje Osječko-baranjske županije.

 

Sastavni elementi VS jesu:

brana
postrojenje za proizvodnju električne energije
brodska prevodnica

Očekivani ukupni troškovi zahvata procjenjuju se na 2.500.000.000,00 kuna.

S obzirom na povezanost infrastrukturnih sustava na širem području, što nalaže izradu cjelovitih rješenja, nužno je bilo pokrenuti inicijativu o mogućnostima izgradnje VS Osijek.

Sudionici u realizaciji projekta osigurali su financiranje izrade Studije kako slijedi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – 486.780,00 kn (10%),
Hrvatska elektroprivreda d.d. – 1.825.425,00 kn (37,5%),
Hrvatske vode – 1.825.425,00 kn (37,5 %) ,
Hrvatske autoceste d.o.o. – 486.780,00 kn (10 %) i
Osječko-baranjska županija – 243.390,00 kn (5%)

2007. godine Studija je napravljena i isplaćena, no, s obzirom na složenost projekta i njegovo provođenje, potrebno je Studiju dati na reviziju neovisnim revizorima. Osim toga potrebno je napraviti Studiju procjene utjecaja na okoliš. Za financiranje navedenih aktivnosti dana 24.08.2011.g. sklopljen je sporazum o sufinanciranju između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske elektroprivrede d.d., Hrvatskih voda i Županije. Procijenjena vrijednost revizije Studije je 731.707,32 kuna, a Studije o utjecaju na okoliš 1.983.739,84 kuna bez PDV-a.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2011. godinu za reviziju Studije i izradu Studije o utjecaju na okoliš planirano je 3.340.000,00 kn, od čega će Županija osigurati (15%) iz kredita, dok ostatak trebaju sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sa 10%, Hrvatska elektroprivreda d.d. sa 37,5% i Hrvatske vode sa  37,5%.

U prosincu 2011. godine proveden je postupak javne nabave za izradu Stručne revizije Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VHS OSIJEK) i odabrana je ponuda ponuditelja Hidrokonzalt d.o.o., F. Alfirevića 2, Zagreb s ukupnom cijenom ponude od 891.750,00 kn (s PDV-om), a započet je postupak javne nabave za izradu Studije o utjecaju na okoliš.

www.sib.hr

Website Apps