Primopredaji dva terenska vozila za ophodnju državne granice na GP Duboševica, a koja je Policijska uprava Osječko-baranjska dobila u okviru projekta ‘CoPo Dunavska granična suradnja na hrvatsko-mađarskoj državnoj granici’, nazočili su župan osječko-baranjski

Vladimir Šišljagić i načelnik PU Milan Baričević sa suradnicima. Projekt vrijedan 232 tisuće eura službeno je započeo u rujnu prošle godine, a osim ova dva vozila donio je i informatičku opremu koja se nalazi u zajedničko uredu u Mohaču.

Uz pomoć ovih vozila moći ćemo brže i efikasnije rješavati sve probleme vezane uz suzbijanje krijumčarenja osoba i robe“ rekao je načelnik PU Milan Baričević i zahvalio Županiji na podršci prilikom sastavljanja projektne dokumentacije.  Župan Šišljagić naglasio je kako je ovo još jedan hvale vrijedan županijski projekt u koji je sada uključen Upravni odjel za gospodarstvo, PU Osječko-baranjska i Nacionalno ministarstvo unutarnjih poslova Republike Mađarske. „Održan je niz sastanaka i koordinacija, a vozila će sigurno služiti objema stranama u izvršavanja poslova, što otvara mogućnost da se ovakvi i slični projekti rade i na graničnim prijelazima sa Srbijom“ kaže župan Šišljagić.

www.radio-baranja.hr

Website Apps