ŽUPAN ŠIŠLJAGIĆ SUSREO SE S PODUZETNICIMA

U konačnici, cilj je motivirati što više mladih na poduzetništvo, ukazao je Ivo Koški, direktor BIOS-a

Osječko-baranjska županija ne dvoji kako su poduzetnički centri i inkubatori vrijedni potpornji razvoju lokalnog poduzetništva. Dio njih okupio je jučer župan dr. Vladimir Šišljagić kako bi stekao cjelovitu sliku njihovih aktivnosti, ali i problema s kojima se susreću. A jedan od problema je činjenica da se poslovne banke često pojavljuju kao kočničari realizacije projekata. Uglavnom ovi centri, i oni čiji su osnivači institucije poput gradova ili općina, ili pak oni koji su samostalni u profitnom sektoru, djeluju u dva osnovna smjera – usluga poduzetničke podrške i konzultantske usluge. Predstavljajući se svaki pojedinačno, centri iz Donjeg Miholjca, Belišća, Općine Erdut i Osijeka, te BIOS i Zaduga poduzetnička mreža (Bilje), istaknuli su kako je apsorpcija financijskih sredstava iz Europske unije dobra, ali da je s druge strane nužna edukacija budućih poduzetnika. “U konačnici, cilj je motivirati što više mladih na poduzetništvo”, ukazao je Ivo Koški, direktor BIOS-a, koji se trenutačno može pohvaliti gradnjom nove hale, što je trenutačno najveći projekt financiran europskim novcem. Kako je Županija, kroz partnerstvo, aktivno uključena u dobar dio projekata koji se provode, nisu izostale ni riječi zahvale. No, kako ne bi ostalo samo na riječima, župan Šišljagić je rad ovih centara odlučio pomoći s iznosom od pet tisuća kuna. D.Kuštro

Glas Slavonije

Website Apps