Baranjski vodovod bilježi izuzetnu  poslovnu 2012. godinu, u kojoj će se u potpunosti realizirati godišnji plan poslovanja. Ostvarena je  dobit od 500 tisuća kuna, snižena je cijena vodoopskrbe s 11,79 na 10,65 kn/m3, a izrađen je i veliki broj novih priključaka njih 500. Osim spomenutog zadržana su i sva postojeća radna mjesta,te je bilo i dodatnih upošljavanja u sezonskom razdoblju.

Baranjski vodovod će za 2012. godinu imati ukupnu realizaciju investicija 28 milijuna kuna. Od brojnih investicijskih aktivnosti posebice u gradu Belom Manastiru i prigradskim naseljima ostvareno je:

1. Rekonstrukcija kompletnog vodovodnog sustava u Petefi Šandora;
2. Otvaranje najvećeg gradilišta – Kanalizacija “Brdo”, što predstavlja investiciju od 12 milijuna kuna, obuhvaća 23 ulice, 400 kućanstava, 1200 stanovnika uz dodatni uspjeh koji će biti realiziran angažiranjem Baranjskog vodovoda – obnova  kolničkih površina (asfaltiranje) svih ulica u kojima je prošla kolektorska mreža;
3. Vodosprema 1500 m3 Beli Manastir – 3 milijuna kuna za novo postrojenje kojim će se poboljšati vodoopskrba, tj. riješiti konstantan problem tlaka na sjeveroistočnom dijeku Brda (naročito u ljetnom periodu);
4.Investicija posebnog značaja – rekonstrukcija vodoopskrbe Šećerana. Ova investicija predstavljat će jedan od najvećih uspjeha Vodovoda, sa realizacijom početkom 2013. godine, na koji način će se konačno zamijeniti stara mreža koja je tijekom ove godine rezultirala gotovo svakodnevnim kvarovima, iziskivala znatna financijska sredstva za popravak i održavanje i što je svakako bitno – potrebu stalnog isključivanja potrošača iz sustava, ije trajanje je samo uz iznimne napore djelatnika vodova svedena na najkraću moguću mjeru.

“Nagrađena PETICA”

S obzirom na uspješan završetak poslovne godine, Baranjski vodovod će i za nastavnu godinu 2012/2013 osigurati nastavak uspješno provedenog modela pod nazivom “Nagrađena petica”, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola s područja Baranje koji su postigli  odličan uspjeh, o čemu će ravnatelji škola biti i pismeno obaviješteni te pozvani na suradnju, uz mogućnost proširivanja akcije na inicijativu i prijedloge ravnatelja odnosno nadležnih tijela škole.

Na tragu rečenog, uvažavajući značaj društveno odgovornog poslovanja i javne funkcije koju obavlja, Baranjski vodovod odlučio je proširiti prethodni model “Nagrađena PETICA” i na kategoriju studenata te  pripremio prilagođen model pobuđivanja inventivnosti i interesa među studentskom populacijom. Radi se o tome da se pozivaju redovni studenti s prebivalištem na području Baranje, svih akademskih godina preddiplomskog studija i stručnog studija da se uključe sukladno svom izbornom programu, da kroz određeni kreativni rad, originalnoj ideji, razradi viđenja rješenja određenog problema vezanog uz gospodarstvo, zapošljavanje kapaciteta, ili bilo koju drugu aktivnost, osmišljavanju i prijedlozima za unapređenje djelovanja u  kategorijama: Voda, Vodoopskrba, Zaštita vode i prirode (odvodnja), Unapređenje tržišta, Marketing i zaštita voda i sl. Studenti koji se odluče sudjelovati u nagradnom programu samostalno odlučuju o temi koju će obrađivati, ključno je da se vlastita ideja uobliči i razradi odgovarajućim elaboratom. Svaki dostavljeni rad će se adekvatno nagraditi ili možda realizirati i naći svoju primjenu u gospodarskom životu Baranje.

Website Apps