Strijelci SU Mars su se vratili s prvog izbornog  natjecanja iz Zagreba sa odličnim vijestima i rezultatima, Ivan Petričević sa prvom “A” normom i 588 krugova, Tena Mihajlović samo krug do “B” norme, ali s izvrsnim rezultatom 398 koji ju sigurno ostavlja u užem izboru za reprezentaciju.

Vrlo dobar rezultat su postigli Denis Tomašević sa 578, Franc Sakač odličnih 580, i Ivan Čanadi. Ovi odlični rezultati su veliki poticaj za SU Mars, te se ovime svrstavaju među najuspješnije Baranjske sportske kolektive.

Izvor: Sport danas

Website Apps