Volonteri Općinskog društva Crvenog križa Darda su ovaj vikend proveli radno, čisteći snijeg sa prilaznih putova starih i nemoćnih osoba i njihovih ključnih prolaza u dvorištima do neke kokice i drva. Osim toga, starijim i nemoćnim osobama na području Darde i Bilja, nanijelo se drva koja će im pomoći prezimit ovaj najsklizaviji dio zime.

Ovom akcijom se žele potaknuti svi ljudi dobre volje, koji su u mogućnosti pomoći ljudima koji ne  mogu samostalno obaviti ˝zimske dužnosti˝ poput čišćenja snijega i donošenja drva.

Website Apps