Etno-muzej u Vardarcu

4. siječnja 2013.

 

Škola koja je izgrađena 1878. godine, i u kojoj se nastava održavala do 1990. godine trenutno se obnavlja. Radovi se nalaze u II. fazi, i izvode se na fasadi i zamjeni stolarije. U I. fazi obnove izvršena je zamjena krovne konstrukcije. Nakon obnove, objekt se planira urediti u etno-muzej. Projekt financira Vlada Republike Mađarske i Demokratska zajednica Mađara Hrvatske.

      

Website Apps