S prvim danom ove godine na snagu je stupio novi Kazneni zakon prema kojem usmrćivanje životinja postaje kazneno djelo.

Iz udruge ˝Prijatelji životinja˝ poručuju ˝Novi Kazneni zakon donosi značajne promjene propisujući strože kazne za ubijanje i mučenje životinja. Važna novost je da je Ministarstvo pravosuđa prihvatilo prijedlog udruge Prijatelji životinja da se Zakonom ne sankcionira samo teško mučenje životinja, kao što je bilo u tadašnjem Zakonu, već i njihovo usmrćivanje˝. Slučajeve kada su životinje bile ubijene na mučan i bolan način, bez prethodnog zlostavljana dosada je bilo teško sankcionirati.

Novost je i odredba prema kojoj se zlostavljana životinja, koja preživi zlostavljanje, oduzima zlostavljaču. Dosada se životinja nakon oporavka od ozljeda i pružene veterinarske pomoći vraćala zlostavljaču.

Novi Kazneni zakon ukinuo je mogućnost da se za ubijanje ili mučenje životinja propisuje novčana kazna, kao što je to bilo u starom Zakonu, već umjesto dosadašnje kazne do šest mjeseci zatvora, člankom 205. propisuje da ‘Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.’

Za mučenje i ubijanje životinja iz možete dobiti zatvorsku kaznu do dvije godine, a  šest mjeseci zatvora mogu dobiti onaj tko ‘iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme’.

Udruga smatra kako potpuno ukidanje mogućnosti izricanja novčane kazne za mučenje i ubijanje životinja upućuje da je hrvatsko zakonodavstvo prepoznalo zlostavljanje i ubijanje životinja kao težak prijestup koji zahtijeva stroge zatvorske kazne, a sukladno razvijenoj društvenoj svijesti o važnosti etičkog postupanja prema životinjama i nužnosti sankcioniranja njihova zlostavljanja i ubijanja.

Nove odredbe Kaznenog zakona omogućavaju puno učinkovitiju zaštitu životinja i sankcioniranje zlostavljača, a može se očekivati da će izricanje zatvorskih kazni utjecati i preventivno na smanjenje broja slučajeva iživljavanja nad životinjama.

 

Website Apps