Nova godina – novi zakoni

1. siječnja 2013.

Neisplata plaća, obijesna vožnja, sramoćenje, neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu kao nova kaznena djela, veće kazne i dulji rokovi zastare neke su novine koje s prvim danom 2013. donosi novi Kazneni zakon iz kojega je izbačeno posjedovanje droge za osobne potrebe.

Dosadašnji zakon je za posjedovanje droge propisivao kaznu do šest mjeseci zatvora, a sada se ono kažnjava prekršajno, i to novčanom kaznom od pet do 20 tisuća kuna, a moći će se izreći i mjera obveznog liječenja ili rad za opće dobro. No, proizvodnja, primjerice, i jedne stabljike indijske konoplje i dalje podrazumijeva kaznenu odgovornost. Kazna za proizvodnju, prodaju ili posredovanje u kupoprodaji droge povećana je s 10 na 12 godina zatvora, a najteža, 15-godišnja kazna predviđena je za onoga tko sudjeluje u raspačavanju droge djeci, u školi, u blizini škole ili u kaznenoj ustanovi.

Neisplata plaće, dijela plaće i neuplata doprinosa postali su kazneno djelo, osim ako poslodavac ne može isplatiti plaću jer za to na računu nema novca ili njime ne može raspolagati. Prijeti mu zatvorska kazna do tri godine, a od nje se može osloboditi onaj tko naknadno uplati zaostale plaće.

U studenome je izmjenama zakona ispovjedna tajna ponovno postala nepovrediva. Zakon se uskladio s Ugovorom sa Svetom Stolicom, pa su, uz odvjetnike, od obveze prijavljivanja počinjenoga kaznenog djela izuzeti i ispovjednici. No, ispovjednici nisu izuzeti iz obveze da prijave pripremanje kaznenog djela. Kaznena djela vezana uz seksualno iskorištavanje djece ubuduće će morati prijavljivati i članovi obitelji počinitelja, a rokovi zastare za takva djela, umjesto od počinjenoga kaznenog djela, teku od punoljetnosti žrtve.

Novo kazneno djelo je i obijesna vožnja na cesti pa će se tako s tri godine zatvora kažnjavati vozači koji iz obijesti ugrožavaju živote drugih teško kršeći prometne propise, vozeći pod utjecajem droge ili najmanje 1,5 promila alkohola u krvi, vozeći u zabranjenom smjeru, pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila ili, pak, vozeći 50 kilometara na sat iznad dopuštene brzine.

Sramoćenje je novo kazneno djelo protiv časti i ugleda. Onaj tko pred drugim za nekoga iznese činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kaznit će se novčanom kaznom do 180 dnevnica, a do 360 dnevnica ako to učini putem medija ili interneta, na javnome skupu ili na drugi način kojim bi sramoćenje postalo pristupačno većem broju osoba. Dnevnica ne može biti manja od dvadeset kuna ni veća od deset tisuća kuna.

Novine su vezane i za kažnjavanje zlostavljanja na radu (mobbing), za nasilje u obitelji, a produljena je kazna i za primanje i davanje mita s dosadašnjih šest mjeseci do pet godina na najmanje jednu do osam godina. Od novih kaznenih djela tu su još krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda, mnoga kaznena djela protiv okoliša, povreda privatnosti djeteta, protuzakonito zapošljavanje te podmićivanje zastupnika. Najviša kazna za osobito teška kaznena djela produljena je s 40 na 50 godina zatvora, a rokovi zastare za najteža kaznena djela produljeni su s 30 na 40 godina.

Izvor: Hrt.hr
Website Apps