BARANJIZACIJA !!!

1. siječnja 2013.

Početak 2013 godine označio je ujedno i početak BARANJIZACIJE na baranja.hr

Geo položaj, ljudi , resursi,tradicija hrvatske Baranje vrhunski su preduvjet za razvoj regionalnog identiteta. Planirani ulazak u EU i sveprisutna globalizacija asimilirat će nas i pretvoriti u neprepoznatljive dijelove neprepoznatljive zemlje. Krajnje je vrijeme da se žitelji Baranje “trgnu” te da napokon otpočnu raditi na promociji svog životnog prostora.

Portal baranja.hr započinje u 2013 godini , uz Vašu pomoć BARANJIZACIJU !

Na   baranja.portal@gmail.com ili upriv@net.hr

– dojavite nam čime se ponosite,što volite u Baranji, što treba vidjeti i upoznati

– opišite nam način života u baranjskim selima,podsjetite nas na tradiciju, predaje, zaboravljene priče, legende, vjerske običaje i slično

–  pohvalite nam dobre ljude, podsjetite nas na dobra djela-učinjena ali i ona koja se trebaju učiniti

– dajte nam ” materijala ” da pišemo o Baranji, da se hvalimo Baranjom i njenim ljudima, dajte da počnemo predstavljati Baranju onakovom kakova je – predivnim mjestom za život.

Baranjizacijom otpočinjemo proces samovrednovanja, čega do sada nije bilo, te samo upornom samopromidžbom i isticanjem svih ljepota i vrijednosti Baranje, možemo sa vremenom stvoriti brend koji će nam svima pomoći da kvalitetnije i ljepše živimo.

I radi toga u 2013 godini  započinjemo  BARANJIZACIJU !!

Website Apps