Ulaganja u baranjske ceste

4. siječnja 2013.

Županijska uprava za ceste planira za slijedeću godinu 28 milijuna ulaganja u cijeloj županiji. Za  izvanredno održavanje u Baranji je planirano 2,2 milijuna kuna. To se odnosi prije svega na dva pravca između Gajića i Draža dužine 2,6 kilometara i vrijednosti oko 1,5 milijuna kuna. Druga dionica je cesta od Bilja prema Kneževim Vinogradima u dužini oko 1 kilometra, rekao je direktor  Uprave Tihomir Glavaš. Od započetih projekata, odnosno nastavka rekonstrukcije, Županijska uprava za ceste planira nastavak gradnje važne turističke prometnice Popovac – Kamenac 1, 3 kilometara. Prošle godine napravljen je novi most i oko 200 metara ceste, a konačni završetak do Kamenca planiran je za 2014. godinu.

Jedna od dionica je kroz  Šumarinu oko 1 kilometar, te prenosiomo rekonstrukciju raskrižja u Bilju iz prošle godine,  jer općina Bilje nije osigurala sredstva na vrijeme, dodao je Glavaš.
Načelnica Općine Bilje Ružica Bilkić ispravila je Glavaša, jer prema njezinim tvrtdnjama sredstva su bila osigurana, ali nisu rješeni imovinsko pravni odnosi sa INA-om oko postojeće benzinske crpke.

Izvor: Radio Baranja

Website Apps