Demokratska zajednica Mađara Hrvatske organizira besplatna predavanja na temu legalizacije objekata. Predavanja su dosad održana u Kopačevu, Korođu, Kotlini i Novom Bezdanu.

Sljedeća predavanja:

  • petak, 1. veljače 2013. godine 18:00 sati, Suza, Dom kulture
  • ponedjeljak, 4. veljače 2013. godine, 18:00 sati, Lug, prostorije knjižnice u središtu mjesta.

Pozivaju se svi zainteresirani da – imajući u vidu važnost teme i kratkoću rokova – ne propuste nazočiti predavanjima i postaviti pitanja koja ih zanimaju.

Website Apps