GLAVNI ekonomisti šest najvećih hrvatskih banaka okupljeni u Klub pri HUB-u iznijeli su svoja očekivanja kada je u pitanju BDP u 2013. godini. Prosjek očekivanja vrlo je blizu nule, iznosi – 0,2%. Najpesimističniji ekonomist predviđa pad realnog BDP-a za 1,5%.

Niti jedan ekonomist ne očekuje oporavak na tržištu rada ove godine. Čak i ako se u 2013. ostvari rast, on neće biti dovoljan da popravi stanje na tržištu rada; stopa nezaposlenosti će dalje rasti i vjerojatno završiti godinu između 15,5% i 16,5%. Ako se promjene BDP-a promatraju po pojedinim komponentama, očigledno je da se pozitivan doprinos očekuje od izvoza (+0,5%) i investicija (+3,1%), dok će uteg bržemu rastu i dalje dolaziti od osobne potrošnje (-1,3%) i izdataka države (- 0,6%).2 U skladu s očekivanim (realnim) padom osobne potrošnje je i očekivanje da će nominalne plaće rasti (+0,7%), što je sporije od stope inflacije (+3,2%). To znači da bi se trend smanjenja realnih plaća mogao nastaviti, stoji u “Izgledima” HUB-a.

Ekonomisti su i dalje skeptični u pogledu mogućnosti za fiskalnu konsolidaciju. Prva donekle pozitivna činjenica odnosi se na vanjski sektor: svi ekonomisti prepoznaju stabilnost omjera vanjskog duga i BDP-a. Prosječni očekivani omjer iznosi 102,5% Druga dobra vijest odnosi se na financijski sektor. Ekonomisti u 2013. uglavnom očekuju nastavak razdoblja relativno niskih prinosa na državne obveznice.

Izvor: Index.hr

Website Apps