S početkom travnja počinje druga faza fiskalizacije i u taj sustav ulaze trgovci i slobodna zanimanja, kao što su primjerice odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, veterinari itd., a procjenjuje se da je riječ o oko 42.500 obveznika.

Naime, prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, od 1. travnja obveza fiskalizacije propisana je za obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju trgovinu na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikla te obveznike koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja.

Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika; samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti, samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost; te samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.

Ulazak u sustav fiksalizacije znači da će i trgovci i djelatnosti slobodnih zanimanja kod gotovinske naplate svojih roba ili usluga građanima, odnosno svojim kupcima i klijentima, morati obvezno izdati račun koji je prošao kroz sustav Porezne uprave, odnosno koji je prije ispisa poslan Poreznoj upravi na ovjeru, a nakon što mu Porezna dodijeli jedinstveni identifikator računa (JIR), račun može biti ispisan.

Porezna uprava u uputama za obveznike fiskalizacije, koji s njom počinju u drugoj i trećoj fazi, napominje kako primjerice odvjetničko društvo koje posluje kao trgovačko društvo, počinje s fisaklizacijom u trećoj fazi, odnosno od 1. srpnja.

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) bila je podnijela Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, ali je od njega odustala nakon što je dogovoreno da se kod obavljanja poreznog nadzora poštuje Zakon o odvjetništvu, odnosno odvjetnička tajna i odvjetnička tarifa.

Tako kod odvjetnika za ovjeru računa ne treba dostaviti podatak kome je račun izdan niti specificirati račun po radnjama i o kakvoj odvjetničkoj usluzi je riječ te se stoga kroz ovjeru računa neće narušavati institut odvjetničke tajne. Potrebno je samo navesti u računu da je riječ o “odvjetničkoj usluzi”, objašnjavaju iz HOK-a.

Porezna uprava u svojim uputama napominje i kako se primjerice djelatnošću trgovine na veliko i na malo ne smatra proizvodna djelatnost u sklopu koje se obavlja i prodaja tih proizvoda. Tako npr. pekari, ali samo oni koji uz pekarske proizvode ne prodaju, odnosno preprodaju neku drugu robu, u sustav fiskalizacije ulaze tek početkom srpnja.

Izvor: Radio Osijek

Website Apps