Sredinom travnja broj nezaposlenih Baranjaca očekivano je pao zahvaljujući početku sezonskih radova i ranijoj turističkoj sezoni. Broj nezaposlenih Baranjaca se i dalje smanjuje pa je tako početkom mjeseca bio 6.624, a danas je 6.600 ili za 100 osoba manje nego sredinom prošlog mjeseca. Na razini Županije broj nezaposlenih bio manji je za 754 u odnosu na ožujak, a ukupan broj je 38.221.
Broj nezaposlenih Belomanastiraca smanjio se za 50 i on je sada 1.740, slijedi Općina Darda sa 1.248, Kneževi Vinogradi sa 814, te  Općina Bilje sa 675 nezaposlenih. Broj nezaposlenih u općini Jagodnjak je 478, dok se u općinama Draž, Popovac, Petlovac kreće između 410 i 450. Najmanje je u Općini Čeminac ispod 360 nezaposlenih.

Radio Baranja

Website Apps