UDRUGA ZA ZAŠTITU ZELENOG OTOKA poziva sve  vlasnike  objekata u vikend naselju  Zeleni otok – Batina na javnu tribinu koja će se održati 13 travnja 2013.godine (subota) sa početkom u 11 h restoran Dunav Čarda Zeleni otok na temu:

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Kako se približava rok 30. lipnja 2013. godine za predaju zahtjeva za legalizaciju, a ujedno i zahtjeva za izdavanje suglasnosti (Hrvatske vode) Udruga za zaštitu Zelenog otoka je odlučila organizirati ovu tribinu s ciljem da svojim sugrađanima približi i pojasni postupak, problematiku, cijene komunalnog i vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje objekta u prostoru, taksi i ostalih troškova sa željom da svi pokrenu  postupak  legalizacije na vrijeme. Na upite u vezi legalizacije  odgovarat će ovlaštene stručne osobe i članovi Upravnog odbora Udruge.

Kako bi izašla u susret sugrađanima Udruga je zatražila više ponuda za izradu arhitektonskih projekata i geodetskih elaborata te se odlučila za dvije vrlo povoljne  ponude koje će se predočiti prisutnima.
Ove ovlaštene tvrtke već su izradile naručene projekte onima koji su imali izdana rješenja o uklanjanju s rokom za podnošenje zahtjeva do kraja 2012.godine, tako da su svi na vrijeme uredno predali svoje zahtjeve.
Obavezno ponesite svu dokumentaciju (građevinsku dozvolu, kopiju katastarskog plana, situacioni plan, gruntovni izvadak i dr.).

Dolaskom na tribinu započnite legalizaciju vašeg objekta!

Sve informacije u vezi održavanja tribine možete saznati putem kontakt telefona: 091 2755007  /  0918957929  /  0917681933 ili preko e-maila Udruge: udruga@zeleniotok.net

Website Apps