U ponedjeljak, 06. svibnja 2013. godine, s početkom u 13,00 sati, u kompleksu dvorca Eugena Savojskog u Bilju, bit će upriličeno postavljanje nove informativno turističke ploče o dvorcu, te klupa za posjetitelje i kanti za smeće u dvorištu dvorca.

Realizacija projekta je rezultat suradnje Turističke zajednice općine Bilje i udruge ˝Čuvari tradicije princa Eugena Savojskog˝ iz Bilja, koji ulažu velike napore u podizanju razine promocije ovog iznimnog turističkog i kulturno-povijesnog lokaliteta na našem području.

Financijsku potporu projektu dala je Hrvatska turistička zajednica, Općina Bilje i Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, udruga Bilje.

Website Apps