Baranjski vodovod ima nove web stranice na kojoj je omogućena nova usluga: eVODA.
Razvijena je nova web stranica na koju je integriran modul “moj račun”.
Ovim servisom omogućuje se svakom korisniku usluge Baranjskog vodovoda, nakon pravilne i obvezne registracije, direktni pristup službenim podacima o prometu:
količinama i potrošnji, očitavanju brojila o primljenim računima o izvršenim uplatama, statističkim pokazateljima, grafovima i dijagramima – (grafički prikazi kretanja potrošnje).
U okviru istog servisa razvijen je najnoviji sustav dinamičkog anketiranja.
Omogućeno je da se samostalno provede kratka anketa kojom potrošači mogu davati odgovarajuće podatke koji će služiti isključivo za unapređivanje i razvoj usluga.
Novina je što će se ankete mijenjati – ciljano usmjeravati.
Ova dva servisa su uvod u novo područje djelovanja (e-poslovanje) jer kasnije će opseg usluga biti širi.
Sljedeća pogodnost biti će mogućnost podizanja odgovarajuće potvrde bez dolaska u Baranjski vodovod.

Kako se radi o ozbiljnom sustavu jer službena baza – na serveru Baranjskog vodovoda je izložena javnoj dostupnosti, tj. svaka promjena je istog momenta dostupna korisnicima, moralo se osiguranje postaviti na višu razinu pa tako i način registriranja.

Za registraciju je potrebno uzeti šifru sa računa za vodu i email adresu.
Ovu vrstu usluge za sada jedino osigurava Baranjski vodovod i HEP na što smo posebno ponosni.
Website Apps