VELIKA većina građana nema pojma kakvo je njihovo stanje na računu u obveznom mirovinskom fondu (OMF, drugi stup), ni koliki je prinos fonda u koji uplaćuju sredstva. Drugi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne  štednje. Osiguranicima drugog stupa mirovinskog osiguranja uplaćuje se pet posto bruto plaće u odabrani obvezni mirovinski fond. Fond sačinjavaju prikupljena sredstva osiguranika. Njegova se vrijednost povećava preko ulaganja.

Ukoliko želite provjeriti stanje na svom računu u obveznom mirovinskom fondu to možete obaviti na stranicama Središnjeg registra osiguranika (REGOS) www.regos.hr. Za provjeru stanja potrebno je imati PIN kojeg svaki član obveznog mirovinskog fonda može dobiti prilikom prijave u OMF.

Ako se niste osobno prijavili u jedan od fondova, već ste raspoređeni od strane REGOS-a, kao i u slučaju kada je PIN zagubljen ili ste ga zaboravili, PIN možete preuzeti na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e uz predočenje važećeg osobnog dokumenta sa slikom.

Ako nakon provjere uočite da je vaše stanje na osobnom računu različito od onog koje ste očekivali, prvo se potrebno obratiti poslodavcu kako bi provjerili je li uredno obračunavao i uplaćivao vaša sredstva za obvezni doprinos 2. stupa. U slučaju da je to uredno obavljeno, a i dalje vam nije jasan iznos na računu, potrebno se obratiti REGOS-u.

Ukoliko niste zadovoljni radom vašeg obveznog mirovinskog fonda, isti možete i zamijeniti drugim za koji vjerujete da će imati bolje rezultate rada. Za promjenu OMF obračunava se naknada koja prema odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima iznosi:
– u prvoj godini članstva u OMF iznosi 0,8 posto iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
– u drugoj godini članstva u OMF iznosi 0,4 posto od iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
– treće godine članstva u OMF iznosi 0,2 posto od iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
– nakon tri godine neprekidnog članstva u istom OMF, promjena OMF je bez naknade.

Promjenu OMF-a također možete izvršiti na REGOS-ovim šalterima u poslovnicama FINA-e.

U slučaju smrti osiguranika, odnosno člana obveznog mirovinskog fonda, sredstva ušteđena u fondu se nasljeđuju. Ako član OMF-a umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ukupna sredstva s računa tog člana prenijet će se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te će se tada izračunati mirovina.

Ukoliko član umre prije ostvarivanja prava na mirovinu a nasljednici nemaju pravo na obiteljsku mirovinu, sredstva na tom računu predmet su nasljeđivanja te se isplaćuju u roku od 15 do 20 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva REGOS-u.

Index.hr

Website Apps