Župan osječko-baranjski Vladimir Šišljagić sa suradnicima posjetio je jučer nekoliko objekata obuhvaćenih projektima vezanim uz područje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i sličnih, čija je vrijednost približno 11,5 milijuna kuna, a koje je županija nominirala Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2010. godine.

– Projektom je bilo obuhvaćeno 20 objekata u Osječko-baranjskoj županiji, a od ravnatelja tih školskih i zdravstvenih ustanova mogli smo čuti da su uštede zbog nove stolarije i promjene energenata između 40 i 50 posto – istaknuo je župan Šišljagić, naglasivši kako postupak još nije gotov. Županija, naime, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost očekuje suglasnost za značajan broj objekata, a riječ je o zahvatima na izmjeni pročelja, točnije njihovoj izolaciji.

– Time će ušteda biti daljnjih 15-ak posto, što će ukupno iznositi zadovoljavajućih 60-ak posto u odnosu na prijašnje godine – rekao je, naglasivši kako su projekti na koje čekaju suglasnost vrijedni 21 milijun kuna.

Župan je jučer boravio u osnovnim školama u Bilju i Dardi, belomanastirskoj Gimnaziji, Prvoj i Drugoj srednjoj školi te Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. O kolikoj je uštedi riječ, može se vidjeti iz primjera Doma za starije i nemoćne, čiji je ravnatelj Vladmir Belčić naglasio kako su prije završetka projekta na režije vezane uz energente trošili 900.000 kuna, a nakon prebacivanja na plin i promjene dijela stolarije režije su im 450.000 kuna.

Glas Slavonije

Website Apps