Nove osobne iskaznice od danas su se počele izdavati u policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove.

S obzirom na to da će nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja, hrvatski državljani moći putovati u druge države EU-a na osnovi valjane putovnice ili osobne iskaznice, nove osobne iskaznice mogu izvaditi i djeca mlađa od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj.

Hrvatski građani neće morati mijenjati osobne iskaznice kad Hrvatska postane 28. članica EU-a jer sve važeće osobne iskaznice vrijede do roka na koji su izdane.

Na novim redizajniranim osobnim iskaznicama s unaprijeđenim elementima zaštite, dodan je podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u).

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice djetetu starijem od 16 godina, koje nema javnu ispravu kojom se može provjeriti njegov identitet (npr. putovnicu), mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet djeteta, dok zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica djeci mlađoj od 16 godina, podnose njihovi roditelji ili skrbnici.

Dijete mlađe od 12 godina ne mora osobno biti prisutno kod podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, za razliku od djece starije od 12 godina čija se prisutnost traži radi davanja otiska papilarnih linija i potpisa.

Stranke kod podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice više neće ispunjavati nekoliko obrazaca, već će mu službenik na šalteru ispisati obrazac zahtjeva s podacima iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a stranka će svojim potpisom potvrditi točnost i istinitost upisanih podataka.

Vezano uz fotografije koja se prilaže uz zahtjev, iznimno, osobe koje zbog vjerskih ili medicinskih razloga nose pokrivalo za glavu, mogu uz zahtjev za osobne isprave, priložiti fotografije na kojima nose pokrivalo za glavu ako pokrivalo ne prekriva obraze, bradu ili čelo.

Cijena izrade nove osobne iskaznice neće se mijenjati i iznosi 48,50 kuna, a cijena je jednaka i za djecu i za punoljetne osobe.

Osobe koje su starije od 16 godina i nemaju osobnu iskaznicu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1500 do 2500 kuna, a osobe koje uz sebe nemaju osobnu iskaznicu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 kuna.

Građani koji će htjeti s osobnom iskaznicom, izdanom prije 1. siječnja 2003. godine, ulaziti na teritorij zemalja koje to dozvoljavaju, a koji zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će svoju važeću osobnu iskaznicu zamijeniti novom.

Hrt.hr

Website Apps