Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju s datumom 1. srpnja radna je knjižica prestala vrijediti kao javna isprava i time je praktično i ukinuta.

Radna je knjižica našim ulaskom u EU otišla u povijest, a svi će se podaci iz nje sada voditi elektronski.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je koje su obveze poslodavca – najkasnije do 30. rujna poslodavac vam je dužan vratiti radnu knjižicu, a prije toga mora precrtati sve njezine nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis. Iz ministarstva poručuju kako se prije vraćanja knjižica radni odnos ne zaključuje s 30. lipnjem 2013. jer on s navedenim danom ne prestaje.

Ako vam je ugovor o radu istekao prije vraćanja radne knjižiceposlodavac u nju ne upisuje prestanak rada jer ona više nije javna isprava te vama, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, samo precrtava prazne rubrike i upisuje napomenu u rubrici ‘bilješke’.

Ako poslodavac iz bilo kojeg razloga nekom radniku ne može vratiti njegovu radnu knjižicu, dužan ju je dostaviti nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Obvezu vraćanja radne knjižice do najkasnije 30. rujna 2013. imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Od 1. srpnja podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i nekih drugih prava osigurat će Zavod u obliku elektroničkog zapisa, a nova stručna znanja i stečeno obrazovanje također će se elektronički evidentirati. Radnom knjižicom moći ćete se i dalje koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Dnevnik.hr

Website Apps