Jučer, 15. srpnja 2013. u sklopu projekta „Ruka prijateljstva“ počele su ljetne aktivnosti za udomljenu i socijalno ugroženu djecu, škola plivanja i kompjuterska edukacija.

Škola plivanja ove godine broji 16 polaznika, a održava se na bazenima sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi. Škola će trajati 10 dana od 10.00 do 12.00 sati.

Kompjuterska edukacija održava se u prostorijama Info kluba u udruzi PGDI za 8 djece, u trajanju od 10 dana od 08.30 do 10.30 sati.

Aktivnosti su dio projekta „Ruka prijateljstva“ financiranog sredstvima Europske unije u sklopu programa IPA 2009 „Jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“ i sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt Ruka prijateljstva je nadopuna na već postojeći sustav potpore i ima za cilj poboljšati kvalitetu života udomljene i socijalno ugrožene djece i mladih na području od posebne državne skrbi.

Website Apps