Subvencionirana gradnja

20. rujna 2013.

ŽUPANJA – Vukovarsko-srijemska županija sufinancirat će ugradnju energetski učinkovite vanjske stolarije i fasada, odnosno povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice u 225 kućanstava. Toliko prijava, naime, zadovoljava uvjete i odabrane su kao korisnici sredstava.

Na natječaj o poticanju projekta energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisan početkom kolovoza, javilo se više od 350 potencijalnih korisnika nepovratnih sredstava. Troškove opreme i ugradnje Županija će financirati u iznosu od 50 posto troškova izvedenih radova, odnosno do maksimalnog iznosa od 37,5 tisuća kuna po kućanstvu. Sredstva će se realizirati putem vrijednosnog kupona.

Nakon razmatranja pristiglih prijava, odluku o odabiru korisnika donio je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, a svaki kandidat u roku pet dana od dostave Odluke može podnijeti prigovor u pisanom obliku, o kojem će se župan očitovati u roku od 15 dana. Nakon potpisivanja Ugovora o korištenju nepovratnih sredstava, odabranim korisnicima bit će uručeni vrijednosni kuponi kao instrument plaćanja pri ugradnji povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnji i energetski učinkovite vanjske stolarije. Nepovratna novčana sredstva dodjeljuju se za izvedene radove na temelju ispostavljenog računa na kojemu je objedinjeno fakturiranje izvedenih radova, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača da su radovi izvedeni prema uputama proizvođača, popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona i obračuna izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.

Pravo na korištenje sredstava imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje natječaj. Korisnici sredstava ne mogu biti osobe koje su u posljednje tri godine koristile nepovratna novčana sredstva županije u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 37.500 kuna. Do nepovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti uspjela su doći i brojna kućanstva iz Županje.

– Prezadovoljni smo što nam je Županija ponudila ovu mogućnost i odlučila nam sufinancirati 50 posto iznosa troškova zamjene stolarije na našoj obiteljskoj kući. Ukupni trošak prema predračunu je gotovo 50.000 kuna i sami se ne bismo mogli upustiti u tu investiciju, koja će nam donijeti uštedu energije i novca, a i druge prednosti. Postojeća stolarija je dotrajala – rekla je jedna Županjka

 

Website Apps