Grad Beli Manastir u suradnji sa Mirovnom grupom Oaza , organizira javnu tribinu na temu “Zagovaranje za pravedniji i humaniji odnos prema starosti i starenju.

U ponedeljak, 29.09.2014. godine u Društvenom centru u Belom Manastiru ( Ul.J.Antala 3) sa početkom u 18 sati održat će se tribina koju će voditi Vlado Grujić, diplomirani socijalni radnik i Jasna Petrović , aktivistica na polju pružanja socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama.Oaza logo

Cilj javne tribine je promicanje i unapređenje pružanja socijalnih usluga starim i nemoćnim osobama putem organizacija civilnog društva,lokalne samouprave kao i institucija koje se bave pružanjem usluga starijim osobama.

Javna tribina se pprovodi u sklopu projekta “Unapređenje pružanja socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama Grada Belog Manastira.”

“Oazin” projekt financira Mreža IRIS sredstvima Europske Unije u sklopu svog projekta Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Europi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnoga društva“. Taj projekt provodi Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), zajedno sa svojim partnerima iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije te s Kosova.

baranja.hr I.L.

Website Apps