SUFINANCIRANJE PROJEKATA

18. siječnja 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio natječaje i javne pozive za energetsku obnovu, certificiranje, projektiranje i za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovaj je tjedan objavio natječaj i javne pozive za energetsku obnovu višestambenih zgrada, a koji obuhvaća četiri koraka važna za cjelovitu energetsku obnovu: energetski pregled i certificiranje, izrada projektne dokumentacije, energetska obnova zgrade te ugradnja uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetre ili razdjelnike).
”Natječaji i pozivi su vrijedni više od 100 milijuna kuna, a građani koji projekte prijavljuju putem upravitelja zgrade mogu dobiti od 40 do 80% bespovratnih sredstava, a za izradu projektne dokumentacije čak do 100%. U odnosu na prošlu godinu predviđena sredstva smo povećali sa 44 na više od 100 milijuna kuna i očekujemo i ove godine dobar odaziv. Osim direktne koristi u smislu poboljšane energetske učinkovitosti i smanjenja nepotrebnog gubitka topline, poticanje ovakvih projekata potiče i angažman raznih stručnih osoba i tvrtki”, ističe Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poticati korištenje obnovljivih izvora energije

U Hrvatskoj se u zgradama danas troši više od 40% od ukupne potrošnje energije, a u posljednjih 30 godina taj udio kontinuirano raste, pa je nužno unaprijediti energetska svojstva postojećih zgrada te poticati korištenje obnovljivih izvora energije. Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2
korisne površine višestambenih zgrada, a većinom su građene prije 1987. godine i imaju slabu ili nikakvu toplinsku izolaciju te su odgovorne za velike gubitke topline odnosno nepotrebnu potrošnju energije. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti čak peterostruko.

Navedene natječaje i javne pozive Fond provodi na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine kojeg je donijela Vlada RH u srpnju 2014. godine. U 2014. godini za energetsku obnovu višestambenih zgrada odobreno je 44 milijuna kuna za projekte koji će se provoditi u 774 stambene zgrade.

Ušteda energije za grijanje prostora

Energetska obnova koja se sufinancira podrazumijeva povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije te zamjenu ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja. Ključan uvjet je da se provedbom planiranih mjera osigura ušteda energije za grijanje prostora od minimalno 30% u odnosu na početno stanje te da su mjere u skladu s tehničkim zahtjevima propisanima u natječaju.

Dodatno, suvlasnici zgrade mogu dobiti sredstva i za ugradnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije, kalorimetre ili razdjelnike. Takvi uređaji ne štede energiju sami po sebi već potiču na učinkovito ponašanje i reguliranje temperature prostora koja može rezultirati uštedama u potrošnji energije. Osim toga, Zakonom o tržištu toplinske energije propisano je da suvlasnici u zgradama s više od sedamdeset stanova ove uređaje trebaju ugraditi do kraja 2015. godine, dok suvlasnici zgrada s dva ili više stanova imaju rok do kraja 2016. godine.

Javni pozivi i natječaji vezani za energetsku obnovu zgrade usmjereni su direktno na zgrade, a stanari projekt prijavljuju putem upravitelja zgrade, neovisno o tome u kojem se gradu, županiji ili općini nalaze. Za sufinanciranje se može prijaviti i više upravitelja zajedno za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja. U slučaju zajedničke prijave, nužno je odrediti

ovlaštenog Nositelja ponude koji sklapa ugovor s Fondom.
Danas .hr
Website Apps