OTPIS DUGOVA PO DVA KRITETIJA

3. veljače 2015.

Početkom veljače započela je dugo očekivana provedba mjera otpisa dugova i odgoda ovršnih postupaka a koje se odnose na jedan dio prezaduženih građana RH.

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti samo građani čiji je račun, prema podacima Fine, blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a dužni su kumulirano prema svim vjerovnicima do 35.000 kuna.

Teleoperateri će, prema sporazumu, otpisati dugove prema korisnicima naknade iz sustava socijalne skrbi (kriterij A), dok će dužnicima čija su mjesečna primanja do 2.500 kuna (kriterij B) odgoditi ovrhu na godinu dana. Dužnici iz kriterija B ne smiju imati u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, kao ni neku drugu imovinu niti oročena sredstva.

Od ukupnog iznosa dozvoljenog duga najviše 25.000 kuna može se odnositi na dugove trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojima je država osnivač ili su od strateškog i posebnog interesa države, a najviše 10.000 kuna može se odnositi na dugove bankama i teleoperaterima.

Da bi podnijeli zahtjev za oprost duga, dužnici iz kategorije A prvo trebaju u poslovnicama Fine ili na njenim internetskim stranicama provjeriti zadovoljavaju li kriterije za otpis duga.

Ako su na popisu, trebaju zatražiti ispis pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili u Fini te podnijeti zahtjev koji mogu naći na internetskim stranicama ministarstava i Vlade, te u poslovnicama Fine i centrima za socijalnu skrb.

Uz zahtjev i ispis pregleda duga trebaju imati i potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Tu dokumentaciju trebaju dostaviti vjerovnicima, a popunjavaju onoliko zahtjeva koliko imaju vjerovnika.

Vjerovnik obrađuje zahtjev i obavještava Finu o odluci koja mora biti u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na internetskim stranicama Fine u svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku.

Dužnici iz kategorije B trebaju dostaviti i potvrdu nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina, a dokumentaciju dostavljaju vjerovnicima nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb u roku 15 dana utvrdi da ispunjavaju kriterije za tu kategoriju.

Vjerovnik po primitku zahtjeva također u roku 15 dana odlučuje o odobravanju zahtjeva, odnosno otpisu duga ili odgodi ovrhe. Ako za vrijeme odgode ovrhe dužnik podmiri svoj dug, otpisat će mu se zatezne kamate.

Prema sporazumu, uspostavlja se i Registar otpisa duga koji je jedinstvena eletronička baza podataka o podnositeljima zahtjeva, a vodi ga Fina.

Dužnik kojem je otpisan dug ostaje evidentiran u Registru tri godine od dana otpisa duga, odnosno godinu dana u slučaju odgode ovrhe. Tijekom te tri godine dužnik koji je podnio zahtjev za otpis duga dužan je Fini prijaviti ako dođe u posjed imovine veće od 100.000 kuna, primjerice dobitkom u igrama na sreću, nasljeđivanjem ili darovanjem.
Informacije o tome kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga odnosno odgodi ovrhe objavilo je na svojoj internetskoj stranici i Ministarstvo socijalne politike i mladih www.mspm.hr.

baranja.hr/Iva Arači

Next Post
»
Website Apps