” BILJE 2015 “

24. svibnja 2015.

U Kopačevu je održana vježba zaštite i spašavanja “Bilje 2015”, koju je organizirala općina Bilje u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Osijek. Tema vježbe bilo je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava zaštite i spašavanja ustrojenih na području općine Bilje na provođenju mjera obrane od poplave i evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva i domaćih životinja.

Vježba „Bilje 2015.“ osmišljena je kao nadogradnja provedbe osposobljavanja snaga sustava zaštite i spašavanja lokalne razine, u cilju podizanja razine spremnosti i osposobljenosti, te koordinacije djelovanja operativnih snaga: Stožera zaštite i spašavanja općine, te postrojbe civilne zaštite opće namjene, u suradnji s drugim snagama i sudionicima u vježbi.
imag0014.jpgimag0013.jpg

Terensko-pokazna vježba treba pokazati mogućnosti i kapacitete operativnih snaga zaštite i spašavanja općine Bilje i sastoji se od slijedećih aktivnosti:
· Ophodnja, osiguranje prostora
· Mjere obrane od poplave HV VGO Osijek
· Sjednice Stožera ZiS-a Bilje
· Postavljanje pumpi, prepumpavanje
· Angažiranje dodatnih snaga: Postrojba CZ opće namjene Bilje, povjerenik CZ Kopačevo
· Podizanje zečjeg nasipa
· Evakuacija ugroženog stanovništva i životinja
· Zbrinjavanje evakuiranih
· Prihvat osoba, evidencija, psihološka potpora, prva pomoć
· Prikupljanje podataka (izvješća) svih sudionika aktivnosti u ŽC 112 Osijek

imag0012.jpgimag0011.jpg

U vježbi sudjeluju: Općina Bilje- Stožer zaštite i spašavanja, Postrojba CZ; MUP-PU Osječko-baranjska, vatrogasna društva iz Vatrogasne zajednice Općine Bilje, Društvo Crvenog križa Darda, Hrvatske vode VGO Osijek; DUZS DIP CZ Osijek i PUZS Osijeka.

Amoreta Bajto/Iva Magušić

Previous Post
«
Website Apps