Kako bi svima približili projekte i mogućnosti financiranja istih Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira organizira 29. svibnja od 9 do 13 sati u Maloj vijećnici Grada Belog Manastira predavanje pod nazivom „Izvori financiranja projekata“. Na predavanje su pozvani sudjelovati svi građani i sve pravne osobe koje zanima tema bez potrebe prethodne prijave i potpuno bez naknade za sve sudionike s područja Grada Belog Manastira i prigradskih naselja.

BARA_logo_HR

 

Tijekom predavanja sudionici će dobiti uvid u široku lepezu dostupnih izvora financiranja projekata na razini Europske unije i Republike Hrvatske s potrebnim linkovima i detaljima o svakom programu. Moći će postaviti pitanja i dobiti odgovore, a sve kako bi što bolje isplanirali potrebne korake za prijavu i jednog dana provedbu svojih projektnih ideja.

Ovo predavanje još jedno je u nizu događanja koje organizira Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira. Podsjetimo, za udruge i javne obrazovne institucije sa Zakladom Slagalica organizirano je predstavljanje sedam natječaja prije njihove objave, a za građane je organizirano predstavljanje natječaja o energetskoj obnovi obiteljskih kuća uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Iva Arači/ baranja.hr

Website Apps