Posljednji izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Belog Manastira održani su 16. svibnja 2010. Iako se članovi VMO-a biraju na mandat od četiri godine, članovima belomanastirskih mjesnih odbora on traje već više od pet godina, a čini se da će još potrajati. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, naime, većina vijećnika (10 od 18) nije prihvatila prijedlog gradonačelnika Ivana Doboša o raspisivanju novih izbora za VMO-e (koje je predložio za 14. lipnja ove godine). Štoviše, najavljeno je njihovo potpuno ukidanje. Jedan od onih koji se zauzima za ukidanje VMO-a belomanastirski je dogradonačelnik Marko Bogatić (SDP) pa je, dakako, bio među vijećnicima koji su digli ruku protiv Doboševa prijedloga.

– Grad Beli Manastir i prigradska naselja Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina imaju jednog ili više predstavnika u Gradskom vijeću i na taj način mogu rješavati probleme pojedinog naselja. Tako je, čini mi se, prestala potreba za VMO-ima – misli Bogatić, ističući kako bi se sredstva koja bi bila potrošena na održavanje izbora, a riječ je o 70-ak tisuća kuna, mogla kvalitetnije potrošiti. Svoj stav brani i činjenicom da mjesni odbori nemaju svoje budžete, a neki od njih godinama se nisu ni sastali, pa je bilo kakva aktivnost samo stvar dobre volje pojedinaca. Tvrdi kako se belomanastirski mjesni odbori ne mogu uspoređivati s, primjerice, osječkim gradskim četvrtima, koje imaju i po nekoliko stotina tisuća kuna u proračunu.

– Gradske službe rade na izradi modela prema kojem bi se raspustila vijeća mjesnih odbora – ističe Bogatić.

Nešto slično dogodilo se još u travnju prošle godine na području Općine Bilje. Prijedlog za ukidanje VMO-a i smanjenje broja članova u općinskim odborima Biljani su obrazložili smanjivanjem proračunskih prihoda. Samo od ukidanja VMO-a očekivali su uštedu od 200-tinjak tisuća kuna godišnje.

VMO-i će, najvjerojatnije, postati stvar prošlosti i na području Općine Popovac.

– Mjesta u općini Popovac su malena, a mi u Općini dobro znamo kakvi su u njima problemi. Stoga ćemo najvjerojatnije krenuti u ukidanje VMO-a, a mještane ćemo na zborovima mještana zamoliti da izaberu svojevrsne koordinatore – tvrdi načelnik općine Zoran Kontak. I on prijedog takve odluke obrazlaže uštedom, jer se za izbore iz općinskog proračuna mora izdvojiti između 70.000 i 80.000 kuna. Ivica Getto

Previous Post
«
Website Apps