Ministarstvo unutarnjih poslova u završnoj je fazi realizacije projekta postavljanja fiksnih radarskih uređaja za mjerenje brzine s ugrađenim sustavom za automatsko prepoznavanje registarskih pločica.

Radari će imati i digitalnu kameru ili fotoaparat za snimanje i danju i noću a fotografije i podaci s uređaja moraju biti zaštićeni od neovlaštenog kopiranja, pregledavanja i brisanja i raditi će 24 sata.
Ormarići u kojima će se nalaziti kamere ili fotoaparati  su otporni na metke, vodu, prašinu i temperaturu od -20 do 60 stupnjeva. Vrata ormarića morat će imati i protuprovalnu bravu.

Pripremljeno je 30 nosača za fiksne radarske uređaje, iako MUP nabavlja samo 15 uređaja ( neki će ormarići biti prazni ali vozaći neće znati koji.

Bit će nadzirana brzina vozila u najmanje dva vozna traka i u oba smjera, a minimalni raspon mjerenja brzine je od 30 do 250 kilometara na sat. U svakom ormariću će biti oprema za bežičnu komunikaciju s računalnom mrežom Ministarstva unutarnjih poslova.

Vozači iz Baranje posebnu pažnju na brzinu moraju obratiti na slijedećim lokacijama :
1. Čeminac D7, ulica Stjepana radića kod kućnog broja 6 (kretanje vozila u smjeru juga) – stup sa betonskim temeljem, visine 2,6 m.
2. Čeminac D7, ulica Stjepana radića nasuprot kućnog broja 76 (kretanje vozila u smjeru sjevera) – stup sa betonskim temeljem, visine 2,6 m.

3. Osijek, J. J. Strossmayera ŽC4068, kod kućnog broja 239 (kretanje vozila u smjeru istoka) – nosač na stupu javne rasvjete, na visini 3,3 m.
4. Osijek, J. J. Strossmayera ŽC4068, kod kućnog broja 320 (kretanje vozila u smjeru zapada) – nosač na stupu javne rasvjete, na visini 3,1 m.

Igor Lovaković/baranja.hr

Website Apps