Ulaskom u EU i prihvaćanjem zakona o održivom gospodarenju otpadom i u Baranji se počelo sa selektivnim prikupljanjem korisnog otpada.  Općina Kneževi Vinogradi  je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenula projekt sakupljanja i kompostiranja biorazgradivog otpada iz kućanstava.  Tako će  kućanstva u  imati mogućnost preuzeti kompostere veličine 350 litara. Nabavljeno je 300 kompostera, a zainteresirana kućanstva plaćati će 50 kuna pri preuzimanju posude.

 

 

DA VAS PODSJETIMO : KOMPOSTIRATI SE MOŽE:

  • kuhinjski otpad ( ostaci i  kore voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, listovi salate, kelja, blitve,… )
  • vrtni ili zeleni otpad ( otkos trave ili živice, lišća, usitnjenog granja, uvelo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, ostaci voća i povrća, korova, kora,… )
  • ostali bio otpad ( kora drveta, kosa, dlaka, slama, piljevina, iverje, papirnate maramice, borove iglice, manje količine papira u koje su zamotani kuhinjski otpaci,… )

NE MOŽE SE KOMPOSTIRATI U KOMPOSTERE:

  • tekući ostaci hrane, meso, riba, koža, kosti, mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, papirnati i stakleni otpad, odjeća, cigarete,…

Kompostiranjem se uspostavlja kružni tok organske materije u prirodi i poboljšava plodnost zemlje. Upotrebom komposta zemlja se obogaćuje hranjivim sastojcima koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, a time smanjujemo upotrebu umjetnih gnjojiva.

Svi zainteresirani ,kojih će zasigurno biti, kontakt i predbilježbe mogu ostvariti putem komunalnog radnika ili na tel. 031/ 730-938 ili osobno u Općini Kneževi Vinogradi.

Iva Arači/baranja.hr

Website Apps