23. srpnja prošle godine na snagu stupio je Zakon o gospodarenju otpadom, kojim  se nalaže  razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Vezano za ovo  Općina Kneževi Vinogradi omogučila je svojim građanima razvrstavanje kućnog otpada odlaganjem u za to predviđene kante.

Tako će se u periodu od 01.srpnja do 08.srpnja Općina Kneževi Vinogradi organizirati podjelu kanti za razvrstavanje komunalnog otpada ( žute za plastiku a plave kante za papir). Kante besplatno mogu preuzeti sva kućanstva koja koriste usluge odvoza komunalnog otpada. ( opasni otpad; ambalaža sredstava za zaštitu bilja,motorna ulja,kiseline i lužine,stare lijekove,boje,lakove,otapala,štetene kemijske tvari i sl.  NE STAVLJATI u kante).

Podjela će se vršiti svaki radni dan od 07 do 10 sati u zgradi Općine Kneževi Vinogradi, te domovima kulture u Kamencu,Kotlini, Karancu,Suzi i Zmajevcu.

Igor Lovaković/baranja.hr

 

 

Website Apps