U prvom tjednu rujna građani će u sklopu Dana otvorenih vrata, koji su novi dio Programa plus, u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama moći obaviti dodatne prve i dijagnostičke preglede u područjima neurologije, kardiologije, gastroenterologije i ginekologije. Ovime je obuhvaćen i KBC Osijek.

KBC Osijek - Dani otvorenih vrata

Pregledi će se obavljati u popodnevnim satima od 1. do 8. rujna, a riječ je o dodatnim prvim pregledima i dijagnostičkim postupcima za koje nije potrebna prethodna priprema pacijenata, ali uz uputnicu.
Ministarstvo zdravlja ističe da zajedno s upravama bolnica i vodstvima odjela za navedena medicinska područja želi pacijentima omogućiti bolju dostupnost zdravstvenih usluga, koja je realizirana kroz dosadašnju uspješnu provedbu Programa plus u hrvatskim bolnicama. „Naši su liječnici, medicinske sestre, tehničari i nemedicinsko osoblje kroz provedbu Programa plus pokazali da su spremni učiniti mali pomak u organizaciji svoga rada, koji je našim pacijentima velik korak naprijed u dostupnosti zdravstvenih usluga. Na tome im se svima zahvaljujem i najavljujem Dane otvorenih vrata kao novi iskorak naših velikih kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica, hrvatskih centara medicinske izvrsnosti“, poručio je ministar zdravlja Siniša Varga. Dani otvorenih vrata organizirani su u sedam bolnica – KBC-ima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, te zagrebačkim kliničkim bolnicama Merkur i Dubrava.
Od početka provedbe Programa plus u veljači ove godine klinički bolnički centri, kliničke i opće bolnice obradili su više od 107.000 dodatnih pacijenata, čime su osjetno smanjene liste čekanja za niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka – podatak je koji je iznio pomoćnik ministra zdravlja za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove Dragan Korolija-Marinić.

Hina

Website Apps