Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek krajem rujna 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Beli Manastir u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u lipnju ove godine.
Platformu čine:  Mirovna grupa OAZA, Projekta Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I, Udruga Romskog prijateljstva LUNA, Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Belog Manastira,  predstavnica grada Belog Manastira iz Baranjske razvojne agencije.
Sastanak lokalne stručne platforme održan je uz podršku i pomoć gradske uprave Beli Manastir pružajući prostor Male vijećnice grada Belog Manastira za potrebe sastanka.
Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i jedan od dogradonačelnika Grada Belog Manastira, gdin.Marko Bogatić.
Na inicijalnom sastanku govorilo se o programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije grada Belog Manastira. Program integrira aktivnosti iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. S programom, sadržajem i ciljevima članove platforme upoznao je dogradonačelnik Grada Belog Manastira, gdin.Marko Bogatić. Riječ je o pilot projektu pet hrvatskih gradova, koji za cilj ima smanjivanje socijalne nejednakosti, isključenosti i siromaštva, poboljšanje infrastrukture, povećanje atraktivnosti za življenje i potencijalna ulaganja, jačanje potencijala rasta. Ključna informacija bila je buduća izrada intervencijskih planova na temelju kojih će se financirati navedeni ciljevi.
Članovi/članice platforme zaključili su kako pri izradi intervencijskih planova Grad Beli Manastir mora uključiti i ideje lokalnih organizacija civilnog društva s tog područja, tim više jer su neke i pružatelji socijalnih usluga, te dugogodišnje djeluju za probitak zajednice.
Također je zaključeno da će se u svrhu dobrog upravljanja i dalje monitorirati ovaj proces.

Prikaz slikovne datoteke WP_20151001_002.jpg

Na sastanku platforme su se nastavno razmijenile informacije o prihvatu oko 10 000 izbjeglica u Belom Manastiru, te međusektorskoj suradnji ostvarenoj u postupku prihvata i otpreme izbjeglica, a također o naučenim lekcijama i preporukama za eventualni budući prihvat izbjeglica.

Članovi/članice platforme dale su preporuke kako u budućem radu i prihvatu izbjeglica mora biti više koordiniranosti, mora se znati što je čija odgovornost, davanje izjava mora biti ograničeno i koordinirano, a kada je riječ o podjeli potrepština, one kao i voda trebale bi biti u manjim pakovanjima i oblicima. Također trebalo bi pripremiti tiskane karte grada, kako bi se izbjeglice mogle nesmetano i kontrolirano kretati gradovima, i znati gdje su kolodvori i važnije institucije.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Beli Manastir. Dogovoreno je da gradsko Povjerenstvo predloži Županijskom Povjerenstvu za ravnopravnost spolova da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana, uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.
Članovima i članicama predstavljen je proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Belog Manastira. P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade“, dok Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” (poglavlje VI. “Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji“) a Udruga Romskog prijateljstva LUNA prati provedbu mjere 2.4.3. Organizirati programe javnih radova i uključiti nezaposlene osobe romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015 u poglavlju 2. “Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život”.

Website Apps