PREDSTAVLJENI CILJEVI OSNUTKA CEPOR-A

VUKOVAR – U Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održana je konferencija za medije, partnere i članove na kojoj su predstavljeni ciljevi, djelatnosti i planovi Centra za ekološku proizvodnju i održivi razvoj Vukovar planirani kroz aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Akcijskog plana.

Predsjednica Centra za ekološku proizvodnju i održivi razvoj Vukovar Jelena Danilović pojasnila je razloge za osnivanje CEPOR-a te koji su ciljevi i planovi CEPOR-a za 2016.

– Funcija Centra za ekološku proizvodnju i održivi razvoj je da okuplja i udružuje ekološke proizvođače, ali i druge zainteresirane strane. Na ovom predstavljanju radili smo na promociji ekološke poljoprivredene proizvodnje za koju na ovom prostoru ima potencijala i radili smo na promociji održivog gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije u smislu prirodnih potencijala. Osnovna funkcija bit će edukacija, zatim informiranje ekoloških proizvođača o inputima koji se nalaze na našem tržištu koji su dostupni. Prvenstveno se tu misli na sjemenski materijal, gnojiva i zaštitna sredstva. Osim toga, bitno je i praćenje zakonskih promjena. S druge strane, Centar će se baviti projektima i, ono što je najvažnije, svakako je udruživanje ekoloških proizvođača. U Vukovarsko-srijemskoj županiji nema baš puno ekoloških prozvođača koji su upoznati s mogućnostima Europske unije, tako da planiramo otvoriti web-stranicu gdje će se proizvođači moći educirati o svemu. Trenutno imamo 20-ak proizvođača koji bi bili spremni na suradnju, ali ih ima i više, 60-ak, nama je cilj da se svi oni udruže jer mi kao ravničarski kraj imamo veliki potencijal – istaknula je Danilović.

O značaju udruživanja proizvođača i o primjerima dobre prakse u okruženju govorila je Biljana Viduka, predstavnica SPESCOM Consulting tima iz Novog Sada i koordinatorica projektnog tima Centra za organsku proizvodnju iz Selenče.

– Ideja nam je kako bismo premostili ovaj početak da se vežemo na one projekte koji su već aktualni, tako da ćemo već u veljači organizirati u Selenči razne edukacije za proizvođače. Osim toga, imamo puno manifestacija gdje proizvođači iz ove županije mogu doći sa svojim proizvodima, ono što je najvažnije za proizvođače, da prošire svoje tržište i da osjete efekte udruživanja. Očekuje se dobra suradnja ova dva kraja, kao i suradnja preko Dunavske strategije. Predstavili smo projekte dobre prakse u Selenči, a tajna uspjeha je u udruživanju, jer je činjenica da smo zajedno puno jači, zajednički se borimo protiv svih problema, tako da udruživanje može puno toga dobroga donijeti samim proizvođačima. U našem Centru za organsku proizvodnju u Selenči ima 217 članica, tako da imamo fizičke i pravne osobe. Osnivači su najveće kompanije koje se bave ekološkom proizvodnjom u Srbiji, istaknula je Viduka.

Andrija Matić, pročelnik Upravnoga odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, govorio je o stanju poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao i mogućnostima ekološke proizvodnje i njenoj važnosti za održivo gospodarstvo.

– Centar za ekološku proizvodnju i održivi razvoj može pomoći snažnijem organiziranju malih i srednjih proizvođača koji u snažnoj tržnoj utakmici ne mogu opstati bez otklona kao održive ekološke proizvodnje koji će povećati njihove radne aktivnosti, koji će omogućiti lakše trženje. Izlaz za srednje i male proizvođače ne može biti čisto investiranje, nego veće radne aktivnosti. Najveći paradoks je što vi ekološku jabuku ne možete prodati u hrvatskim vrtićima zbog toga što će ona koja je komercijalna uvijek biti jeftinija – istaknuo je Matić.

Izvor: Glas Slavonije/Mario Kokaj
Website Apps