Do kraja 2018. godine u Belom Manastiru će biti sagrađena zgrada fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama, odlučeno je na kolegiju župana osječko-baranjskog Vladimira Šišljagića. Kako je istaknuto, planirana površina objekta je 473 četvorna metra (netopovršine približno 400 četvornih metara), a za gradnju i opremanje zgrade bit će potrebno 4,8 milijuna kuna. Odluku o gradnji zgrade donijelo je Upravno vijeće belomanastirskog Doma zdravlja u prosincu prošle godine.

“Dom zdravlja, sukladno s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020., nastoji osigurati unaprjeđivanje vlastitih kapaciteta i kvalitete života za stanovništvo o kojem se skrbi”, obrazlažu odluku, ističući kako im je cilj postići da se što više specijalističkih usluga pruži na razini primarne zdravstvene zaštite. Objašnjavaju kako je Baranja prometno prilično izolirana i slabo povezana komunikacijama, a udaljenost trenutnih pružatelja usluga fizikalne medicine i rehabilitacije za pojedine pacijente iz Baranje veća je od 50 kilometara. Pri tome valja istaknuti da se većinom radi o starijim pacijentima, k tomu i financijski osiromašenim, što dodatno otežava, u nekim slučajevima čak i onemogućava, odlazak na fizikalnu terapiju u relativno udaljene postojeće centre.

“Zbog svega navedenoga smatramo opravdanim proširiti svoju djelatnost, prije svega na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te je, zbog nedostatka prostora, nužna gradnja novog objekta uz postojeći u Belom Manastiru”, kažu u Domu zdravlja, naglašavajući kako su, sukladno s Mrežom javne zdravstvene službe, za područje Belog Manastira, prema utvrđenom standardu, predviđena dva tima interne medicine, dva tima psihijatrije, po jedan tim fizikalne medicine odnosno rehabilitacije te oftalmologije.

I župan Vladimir Šišljagić istaknuo je kako Baranji i Belom Manastiru, bez obzira na kvalitetnu mrežu zdravstvenih objekata, nedostaje fizikalna medicina i rehabilitacija. Dodao je kako je dio novca potrebnog za gradnju već osiguran iz županijskog proračuna, a ostatak će biti osiguran u iduće dvije godine.

– U objektu će biti specijalizirani timovi interne medicine, kardiolog, oftalmolog i ono za što se procijeni da je pacijentima nužno – rekao je župan Šišljagić.

Ivica GETTO
Website Apps