DAN VLAŽNIH STANIŠTA

BARANJSKI PARK PRIRODE NA LISTI ZAŠTIĆENIH OD 1993.

KOPAČKI RIT – Kao i tijekom niza proteklih godina, u Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit danas će se obilježiti Svjetski dan vlažnih staništa kojim se, zapravo, obilježava potpisivanje Ramsarske konvencije o vlažnim područjima od međunarodnog značenja, osobito kao staništa ptica močvarica. Hrvatska je potpisnica konvencije postala 1991. godine, a Kopački rit je na listu područja zaštićenih prema Ramsarskoj konvenciji uvršten 1993. godine, jer zadovoljava pet od devet kriterija potrebnih za uvrštavanje u listu. Primjerice, područje je koje redovito podržava više od 20.000 ptica močvarica, nastanjuje ga ili posjećuje 1 posto ukupne biogeografske ili preletne populacije velikog vranca, sive čaplje, velike bijele čaplje, male bijele čaplje (…), a osim toga najveće je poplavno područje u srednjem i gornjem toku Dunava, te jedno od najvećih mrijestilišta riba dunavskog slijeva. Proteže se na 17.700 hektara, jedna je od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi, a osnovno obilježje daje mu dinamika plavljenja. Unatoč jednoličnom nizinskom izgledu, mikroreljefna struktura Kopačkog rita vrlo je složena. Ističu se jezera, bare, kanali i fokovi. Najveće jezero je Kopačko, a najdublje Sakadaško. Osnovnu prepoznatljivost Kopačkom ritu daju ptice. Tamo je zabilježeno 300-tinjak ptičjih vrsta, od kojih se 140-ak vrsta redovito ili povremeno gnijezdi. U velikim kolonijama gnijezde se čaplje, bjelobrada čigra i veliki vranac. Stanište je i za 30-ak orlova štekavaca, nekoliko parova crnih roda, stepskog sokola, 40-ak parova bijelih čapljica te oko 100 pari divljih gusaka, vrste koje su ugrožene u svjetskim i europskim razmjerima. Značajna je i populacija patke njorke, jedne od najugroženijih europskih vrsta.

Proteklih su godina zabilježene i rijetke vrste, poput indijske guske i morske utve, a kao zanimljivost u JUPP-u svojevremeno su isticali i pojavljivanje 11 primjeraka bijele žličarke, jer većina pripadnika ove vrste zimuje 1300 kilometara južnije. I ove su zime prebrojavane ptice koje se gnijezde na području rita, a rezultate prebrojavanja djelatnici JUPP-a predstavit će danas. Kako ističu, određeni problem prilikom prebrojavanja ptica bila je hidrološka situacija, koja je zbog niskog vodostaja drugačija nego inače. No, nekome ona ide naruku, kao primjerice brojnoj jelenskoj divljači, koja lakše dolazi do hrane.

bilje-kopacki_rit06

Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa nazvana je ”Vlažna staništa za našu budućnost – živjeti održivo”. Njome žele naglasiti kako je očuvanje vlažnih staništa izuzetno važno za cijeli planet. Unatoč tome, dobrobiti močvarnih područja nisu dovoljno (pre)poznate pa je od 1900. godine nestalo 64 posto vlažnih staništa.

– Dan vlažnih staništa upravo i obilježavamo da bismo javnosti ukazali na važnost njihova očuvanja – poručuje ravnatelj JUPP-a Damir Opačić. Današnje obilježavanje počinje u 10.30 sati u Prijamnom centru. U programu će sudjelovati i učenici 6. razreda iz OŠ Bilje, a bit će objavljeni i službeni rezultati prebrojavanja ptica močvarica.

Izvor:Glas Slavonije/Ivica Getto
Website Apps