Da je borba protiv komaraca na području Grada Osijeka u ovoj sezoni već postigla dobre rezultate vidljivo je, tvrdi glasnogovornica Odjela za biologiju, doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević, iz mjerenja brojnosti komaraca koja pokazuju male vrijednosti.

Ona napominje kako je to posljedica učinkovitih tretmana suzbijanja ličinki i odraslih komaraca. Larvicidni tretman proveden je 12. svibnja na 33 ha, a adulticidni tretman 22. svibnja na 62,1 ha.

– Cjelokupna kontrola komaraca zasad je u cijelosti izmještena izvan naseljenog područja grada. Međutim, zbog povišenja vodostaja, prvenstveno Dunava, od 14. do 19. svibnja, situacija s gustoćom odraslih komaraca u Osijeku značajno će se promijeniti. Ulazak vode u Kopački rit trajao je nekoliko dana i pokrenuo razvoj ličinki komaraca iz jajašaca koja su ondje odložena u tlu. Dana 19. svibnja, kada je vodostaj Dunava dosegnuo svoj ovosezonski maksimum, poplavljeno je gotovo 50 posto ritskoga područja, koje u ovom trenutku predstavlja leglo, odnosno izvor komaraca na više od 3000 ha. Tim za monitoring komaraca Odjela za biologiju obavio je izvid terena u Kopačkom ritu koji je izvan administrativnih granica Grada Osijeka i utvrdio veliku brojnost ličinki komaraca 2. stadija razvoja. Radi se o prvoj generaciji poplavnih komaraca u ritu koja je aktivirana nadiranjem dunavske i dravske vode – kaže Mirta Sudarić Bogojević.

Monitoring u ritu i dalje će se obavljati isključivo na dostupnim lokacijama uz napomenu da, bez obzira na utvrđene ličinke, dezinsekcija komaraca u Kopačkom ritu neće biti provedena zbog zakonskih ograničenja. Sudarić Bogojević navodi i kako se zbog nedostatka sredstava na ostalim područjima Osječko-baranjske županije ne provode tretmani suzbijanja komaraca.

Stoga se očekuje da će uz prognoziranu visoku temperaturu zraka, odnosno vode, razvoj komaraca teći brzo, te će iz vodenog medija prijeći u zračni prostor. Nakon rojenja iznad legala, slijedit će širenje komaraca s područja Kopačkog rita prema Osijeku i okolnim naseljima. “Predviđamo da će prve preporuke za tretman odraslih komaraca iz Kopačkoga rita biti izdane u idućim danima, kada će, sukladno s razvojem situacije na terenu, biti poduzete adekvatne mjere suzbijanja komaraca. Kanalska mreža Grada Osijeka redovito se pregledava te su 25. svibnja izdani nalozi za tretman ličinki komaraca na području Briješća, Bosutskog naselja i Josipovca (Poganovačko-kravički kanal i Crni fok) ukupne površine 9,2 ha”, zaključila je Sudarić Bogojević.

Darko PEJIĆ
Website Apps