75 godina  je prošlo od dana kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan je Prvi partizanski odred, kao prva oružana antifašistička jedinica u okupiranoj Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji.

 Na dan kada je Hitler napao Sovjetski savez  u okupiranoj Hrvatskoj i Jugoslaviji osnovan je prvi Sisački parizanski odred . U odredu je bilo 77 partizana, i to je bio tada jedini ozbiljan vojni pokret u Europi koji se suprotstavio nacističkim i fašističkim silam.

Četiri godine teških, krvavi borbi trebalo je kako bi se fašističko zlo porazilo, a Hrvatska koja je u toj pobjedi bila na pravoj strani – na strani antiašističke koalicije, sa pravom i ponosom može isticati da je značajno pomogla u borbi protiv totalitarnih   ideologija fašizma te ustaških i četničkih zločina   te da je antiašistička baština dio našeg nacionalnog identiteta.

Ideali slobode i socijalne pravde, učinili su da se antifašistički pokret u Hrvatskoj razvio kao nigdje u Europi – u odnosu na broj stanovnika Hrvatska je s oko 200.000 boraca potkraj rata imala najmasovniji pokret otpora, podnijevši relativno najveće žrtve s oko 64.000 poginulih.

Usporedo s oružanom borbom,  na zasjedanjima ZAVNOH-a utrt je put državnosti Hrvatske kao federalne jedinice u sklopu bivše Jugoslavije. S državno-pravnom podlogom tada stečenom, hrvatski je narod pola stoljeća poslije proglasio državnu neovisnost i obranio Hrvatsku u Domovinskom ratu.

D. Škoflek/baranja.hr

 

 

.

 

 

Website Apps