Nekoliko dana prije završetka 2017. godine stručne službe JUPP-a Kopački rit zabilježile su 37.062 posjetitelja tog baranjskog bisera prirode. Kako ističe Ružica Marušić, voditeljica Odsjeka za promociju i provedbu projekata, protekla se godina ubraja među najbolje po brojnosti posjetitelja.

Kopaèki rit

– Zbog raznolikosti ponude te mogućnosti obilaska i u zimskim mjesecima turističkim vlakićem, mogućnosti šetanja šetnicom, posjeta multimedijskoj izložbi i slično, zamjetno je proširivanje sezone posjećivanja. Najviše posjetitelja bilježimo u svibnju i lipnju te rujnu i listopadu. Unatoč tome, svako godišnje doba karakteristično je i zanimljivo na svoj način – kaže Marušić, napominjući kako Kopački rit u sve većem broju posjećuju strani gosti. U protekloj godini bilo ih je 8873 (24 posto od ukupnog broja), što je 10 posto više nego 2016. godine. Konstantno povećanje broja gostiju sigurno treba zahvaliti, između ostalog, obogaćenju ponude i uređenju infrastrukture na Prijamnom centru tijekom proteklih godina te nabavi novog broda na električni pogon i solarno napajanje.

Svaki mjesec nešto

– Šetnica bijelog lopoča postala je osobito omiljeno mjesto posjetitelja, ali i ljudi iz okolice koji su je prepoznali kao idealno mjesto za opuštanje i rekreaciju – podsjeća Marušić na ovu investiciju iz 2015. godine. Podsjetimo, ukupna dužina šetnice je 2550 metara, od čega je 1650 metara sagrađeno od drva, većinom od hrasta. Prošla je godina značajna i po obilježavanju 50. obljetnice parka. Prije pet desetljeća, naime, područje je postalo zaštićeno, i to nakon stoljetnog upozoravanja znanstvenika i šire javnosti na njegove iznimne prirodne vrijednosti.

– S ponosom možemo reći da je ispunjena osnovna misija Parka prirode, a to je održati Kopački rit najbolje očuvanim poplavnim područjem u srednjoj Europi. Javna ustanova ispunjava u cijelosti ciljeve zbog kojih je i osnovana, a to su zaštita i očuvanje biološke raznolikosti, zaštita i očuvanje funkcija i vrijednosti vlažnih i močvarnih područja te osiguravanje održivog korištenja prirodnih vrijednosti Parka prirode, turizam, poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo – nabraja Marušić. Dodaje kako je veliki pomak ostvaren u izgradnji infrastrukture za edukaciju i rekreaciju posjetitelja koja pruža mogućnosti za razumijevanje prirode i uživanje u ostalim specifičnim kvalitetama Parka. Govoreći o prošlogodišnjim projektima, manifestacijama i ostalim događajima, ističe kako, osim siječnja, nije prošao ni jedan mjesec kada se u Kopačkom ritu nešto nije događalo (Dani vlažnih staništa, razne radionice, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Tjedan parkova Hrvatske, porinuće novog broda Labud, Međunarodni dan Dunava, Međunarodni dan šišmiša, Spirit of Imperium Romanum, 2. Baranjski Ferivi polumaraton…).

– Ukratko rečeno, Park je prošle godine privlačio veliku medijsku pozornost, dijelom zbog novih projekata, a dijelom zbog prirodnih zanimljivosti. Posjetili su nas brojni strani novinari i bloggeri. U ovoj godini s uspjehom smo angažirali nove suradnike i uveli nove sadržaje u programe manifestacija te ostvarili bolju suradnju s lokalnom zajednicom – podvlači Marušić, naglašavajući kako ni u tekućoj godini neće sjediti prekriženih ruku i činit će sve da novim, zanimljivim sadržajima privuku još veći broj domaćih i stranih posjetitelja.

Projekti i zapošljavanja

U 2017. godini počele su aktivnosti na četiri velika projekta, zbog kojih su zaposlene četiri nove osobe, dok se u prvim mjesecima tekuće godine očekuje zapošljavanje još pet djelatnika koji će raditi na njima. U okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” potpisani su ugovori za dva vrijedna projekta. Jedan se odnosi na prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš, a drugi na izgradnju turističkog pristaništa Sakadaš. Projektom vezanim uz Tikveš planirana je obnova i prenamjena postojećeg kompleksa dvoraca Tikveš u Prezentacijsko-edukacijski centar, kojem je cilj valorizirati prirodnu baštinu Parka prirode Kopački rit. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose približno 51,5 milijuna kuna. Projektom izgradnje nove infrastrukture pristaništa i razvojem novih edukativnih sadržaja, pak, bit će omogućena veća fluktuacija posjetitelja, dok će nabava novog izletničkog elektrobroda i čamaca na solarni pogon pružiti posjetiteljima potpuno nov doživljaj flore i faune u Kopačkom ritu. Taj je projekt težak nešto više od 11 milijuna kuna. Njihova provedba predviđena je do 2021. godine.

U JUPP-u izdvajaju i INTERREG, Danube Transnational Programme.

– Nakon deset godina uspješne suradnje dunavskih zaštićenih područja, novi projekt Danube parks connected povezuje zaštićena područja duž Dunava i aktivnostima ukida fragmentaciju krajolika i staništa, da bi se Dunav učinio glavnim ekološkim koridorom u Europi. Kopački rit participira u projektu s 215.000 eura – objašnjava Marušić.

Ivica GETTO
Previous Post
«
Website Apps