U ISČEKIVANJU TURISTA

7. studenoga 2020.

Nakon nekoliko mjeseci upornosti, strpljenja i dobre volje, jučer je i službeno promijenjen naziv Turističke zajednica Općine Bilje u Turističku zajednicu Općine Bilje – Kopački rit. ‘’Prvi korak bio je potpisivanje Sporazuma o suradnji s PP-om Kopački rit, nakon čega je pokrenuta procedura oko promjene naziva. Bila je to naša, ali i želja svih turističkih subjekata u našoj destinaciji.

Na ovaj način želimo bolje pozicionirati Općinu Bilje i učiniti ju prepoznatljivijom kako na nacionalnoj razini tako i izvan granica RH’’, ističe Renata Forjan, direktorica TZO-a Bilje. Naglašava kako je JUPP Kopački rit jedan od najvećih pokretača razvoja turizma u Baranji, ali i šire, te kako je ovo siguran korak u daljnjem profiliranju i brendiranju destinacije. I.G.

Website Apps