LIJEPA NAŠA ……

30. rujna 2012.

Nedelja je dan kada većina građana Hrvatske nakon obilnog nedeljnog ručka započinje dnevni odmor gledanjem televizijskog programa. Ove nedelje zasigurno je večini gledatelja ustaljena navika gledanja televizije i “dremuckanja” bitno narušena slušanjem bivšeg premijera Ive Sanadera.Bez želje da  komentiram ništa od onoga što je bivši premijer  Hrvatske iznio u jednosatnoj emisiji i ne želeći se svrstavati ni na jednu stranu prije okončanja sudskih sporova, jedino pitanje koje se nameće je KOLIKO MALO ZNAMO o odlukama koje se donose o sudbini Republike Hrvatske i zašto je to tako.

Sasvim je jasno da se proces pregovaranja u visokoj politici ne treba dijeliti sa ” pukom ” ali je isto tako jasno da pri početku svakog pregovaranja pregovarači MORAJU imati jasno zacrtane ciljeve, koji MORAJU odražavati želje i ciljeve “puka”, te biti u funkciji osnaživanja i napretka vlastite zemlje. Pitanje je, ako pri tome imamo na umu prije navedeno , zašto su naši političari BAŠ SVE podredili ulasku u EU , prihvačajući sva traženja članica EU ( od ekonomskih i energetskih do teritorijalnih), te pri tome zanemarili osnovnu zadaću radi koje su tu  a to je boljitak Republike Hrvatske.

Da li je moguće da su političke stranke koje se izmjenjuju na vlasti od nastanka Republike Hrvatske( bez obzira na “boje” i vrijeme političke dominacije) u toj mjeri ovisne o vanjskim uticajima i direktivama da ih apsolutno ne zanima mišljenje građana, već je sve u funkciji ostvarivanja naputaka koji dolaze od administracije EU i to na način da se za to sazna tek kada je sve provedeno i kada nisu moguće više nikakove izmjene. Zastrašujuća je upravo ta spoznaja da  smo osuđeni na put koji nam političari prezentiraju kao rezultat vlastitih ideja i planova , a u stvari je to “dobiveni” materijal koji se mora sprovesti u djelo po nalogu EU.

Do kada tako i kuda nas to vodi ?

 

Website Apps