DEVETOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE

Sve više roditelja odgađa upis djece u prvi razred osnovne škole

Obvezno školovanje od iduće godine će trajati devet, a ne osam godina – najavio je ministar obrazovanja Željko Jovanović, koji kaže da će se uvesti jedna predškolska godina.

Predškola će od iduće godine postati obvezna za sve – najavio je Jovanović. Ovakva odluka donesena je, objašnjava Jovanović, jer se u sve više slučajeva odgađa upis djece u prvi razred osnovne škole. Prošle godine odgođen je upis oko 2.000 djece, koja onda ostaju u vrtićima još jednu godinu. Jovanović ističe da je takvih slučajeva 2005. godine bilo tri posto, a ove godine čak šest posto. Zbog toga je Ministarstvo obrazovanja odlučilo uvesti obveznu predškolu za svu djecu, kako bi se takve situacije izbjegle. Jovanović je naglasio da se ne smije zaboraviti ni na darovitu djecu, zbog kojih pripremaju novi pravilnik kako bi se s njima kvalitetnije radilo. Ovaj zakonski prijedlog naći će se ovoga tjedna na Vladi, a potom se očekuje i usvajanje u Saboru.

Pojašnjavajući novi prijedlog, ministar Jovanović podsjeća kako je Programom Vlade za razdoblje od 2011. do 2015. godine određeno da će sva djeca u šestoj godini života biti obvezna polaziti program predškole. Predškola se i sad provodi, iako nije obvezna, i to unutar vrtića ili škole (ondje gdje nema vrtića), i to za djecu koja ne polaze dječji vrtić. Hrvatska je jedna od rijetkih država gdje postoji tzv. mala škola, a uvjete osigurava općina ili grad, dok MZOS sufinancira trošak u iznosu 20 kuna po djetetu mjesečno, bez obzira na to da li se provodi u vrtiću ili školi. Program izvode pretežito odgojitelji te učitelji razredne nastave.

Oko dvije trećine djece u godini prije polaska u osnovnu školu već je sada uključeno u redovite programe dječjeg vrtića s programom predškole, a predškola je i danas namijenjena samo onoj djeci u godini prije polaska u školu koja ne polaze ni jedan od programa predškolskog odgoja. Dakle, sada je time obuhvaćeno oko 13.000 djece godišnje, od ukupno 40.000 djece te dobi u Hrvatskoj. “Ovim prijedlogom zakona postojeće stanje će se ozakoniti kao obvezno pohađanje predškole za svu djecu dobi 5 i pol do 6 i pol godina, i to u trajanju od tri sata dnevno”, kažu u MZOS-u. To iznosi godišnje 550 sati, odnosno 35 tjedana, kao i nastavna godina. Sad program predškole traje najmanje 250 sati prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja.

Sadržajno Program predškole odnosi se na razvoj i poticanje svih kognitivnih (intelektualnih, spoznajnih), afektivnih (čuvstvenih) i psihomotoričkih područja djeteta, kao i socio-emocionalni razvoj djeteta. To znači da djeca neće učiti čitati i pisati, ali će se poticati razvoj predčitalačkih vještina i grafomotoričkih, navike, ophođenje, higijenske navike, socijalizacija i sl., objašnjavaju u MZOS-u. Jedina bitna razlika je u duljem trajanju programa. Cilj EU je da 95 posto djece u dobi od 3 do 6 godina bude uključeno u rani i predškolski odgoj, i takva djeca postižu bolje rezultate u svim aspektima PISA testova.

Tihana TOMIČIĆ

95% djece od 3 do 6 godina trebalo bi, planira EU, biti uključeno u rani i predškolski odgoj

6% djece je ove godine dobilo odgodu upisa u prvi razred osnovne škole

Milijun kuna u proračunu

Iako u MZOS-u još ne žele govoriti o cijeni ovog novog programa u državnom proračunu, najavljuju da u svom proračunu za 2013. godinu planiraju milijun kuna više kao potporu programu predškole. Nakon što prijedlog prođe Vladu i Sabor, do početka iduće školske godine donijet će se i potrebni kurikulum predškolskog odgoja.

Glas Slavonije

Website Apps