POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ZA PJESMU EUROVIZIJE

HRT je objavio javni poziv za izbor novoga hrvatskog predstavnika na Eurosongu. Naime, na internetskim je stranicama HRT-a objavljen Javni poziv kojim se traži hrvatski kandidat za Eurosong 2013.

Izbor se, prema pravilima, sastoji od dviju faza: izbora pjesme i izbora izvođača. Javnim se pozivom traži originalna pjesma (stihovi i glazba) koja se oslanja na klapski glazbeni izričaj. Na temelju javnog poziva, objavljenog na službenim stranicama, bit će odabrana pjesma te dvije rezervne pjesme za Eurosong 2013. Pjesmu će odabrati Povjerenstvo od troje članova, a imenovat će ga HRT.

Nakon izbora pjesme Povjerenstvo će provoditi izbor izvođača pjesme. Neće se, dakle, birati neka od već postojećih klapa, nego će se posebno za Eurosong sastaviti klapa od najboljih klapskih glasova u zemlji, kažu na HRT-u. Povjerenstvo provodi izbor izvođača (najviše šest, prema pravilima Eurosonga) izravnim pozivom. I na kraju, HRT će odabrati glazbenog producenta i autora glazbene obrade.

Domaćin Eurosonga 2013. je Malmo. (I.R.G.)

Glas Slavonije

Website Apps