VOZAČIMA NEĆE KORISTITI BIJEG PREKO GRANICE

Predviđeno je da se preko granice šalju kazne veće od 50 eura

Vozači iz bar tri zemlje članice Europske unije morat će od ljeta 2013. pažljivije voziti po našim cestama. Ulaskom Hrvatske u EU, 1. srpnja 2013. godine, na snagu stupa sporazum Hrvatske, Bugarske, Mađarske i Austrije koji će omogućiti jednostavnije naplaćivanje kazni za prometne prekršaje, poput prekoračenja brzine ili prolaska kroz ‘crveno’, koje počini vozač izvan matične države, potvrđuju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Na oprezu će morati biti i hrvatski vozači kad voze u Bugarskoj, Mađarskoj i Austriji. Takva suradnja postoji među mnogim zemljama članicama, pa, primjerice, Belgijac koji prebrzo vozi francuskim cestama može već sad biti siguran da će mu kazna stići na kućnu adresu.

Prometni prekršaji počinjeni u drugoj zemlji i dosad su bili kažnjivi. No, ako vozač nije platio kaznu na mjesta prekršaja nego se uspio “dočepati” svoje države, bilo je izgledno da ga kazna neće pratiti kući. Dosad se koristila dugotrajna i skupa procedura, odnosno mehanizam međunarodne pravne pomoći koji podrazumijeva uključivanje i ministarstava pravosuđa. Zahvaljujući tome, ubuduće bi prometne kazne prekršitelju trebale stizati na kućnu adresu, kao da je riječ o kazni za prekršaj u svojoj državi. I matična zemlja će se prema tim rješenjima druge države ponašati kao da su njezina vlastita, odnosno provest će takvo rješenje bez posredovanja ministarstva. Pritom je predviđeno da se preko granice šalju kazne veće od 50 eura.

Time se želi smanjiti smrtnost na europskim cestama, a zagovornici tvrde da se godišnje može spasiti 5.000 života jer će ljudi voziti opreznije kad znaju da neće izbjeći kaznu ni u svojoj državi. Direktiva bi se trebala početi primjenjivati u cijelom EU-u od studenog 2013. godine.I.Frlan

50 eura je granica iznad koje će se kazne slati preko granice

Sve osim pogrešnog parkiranja

Dogovor je oživotvorenje direktive koja omogućuje bolju prekograničnu suradnju unutar EU kada su posrijedi prometni prekršaji i to prebrza vožnja, nekorištenje sigurnosnih pojasa, prolazak kroz crveno svjetlo, vožnja pod utjecajem alkohola ili droga, nenošenje kacige, vožnja zabranjenim trakom te nedopušteno korištenje mobitela. Pogrešno parkiranje nije među navedenim prekršajima.

Glas Slavonije

Website Apps